«

»

Jun 12

Trainingen 1 juli 2017

Op zaterdag 1 juli biedt Dombo een tweetal trainingen aan voor spelers die zich willen verdiepen in het spel en zichzelf willen verbeteren. De spelers die via de enquête hebben aangegeven graag trainingen en cursussen te volgen hebben een persoonlijke uitnodiging gehad. Mocht je bij nader inzien toch ook willen deelnemen, dan is dit natuurlijk gewoon mogelijk. Stuur mij dan even een mailtje.

De trainingen worden gehouden bij SVE.

Om 10:00 zal Ig Nieuwenhuis een training geven. Het thema daarvan is "Hoe bouw je een systeem?" In de training zal onder meer aandacht worden besteed aan het vooraf maken van fundamentele keuzes en zullen handvatten worden aangereikt om daarop verder te bouwen. Hoe kies je conventies? Welke afspraken leg je vast? Werken aan partnership understanding.

Behalve een uitvoerige behandeling van de onderwerpen kun je ook een plezierig aantal anekdotes tegemoetzien van deze breedsprakige verteller. Vragen die je hebt zal Ig ook zeker niet uit de weg gaan.

Deze training is bedoeld voor spelers van 2e klasse niveau (met enige ervaring) en hoger.

Om 12:30 zal Wouter Fitski een training geven. Het thema daarvan is "De XYZ-conventie". Deze conventie is gebaseerd op de conventie "Two-Way-Checkback-Stayman" die dus ook uitgebreid behandeld zal worden. Een groot voordeel is dat op laag niveau al snel is vast te stellen dat de bieding mancheforcing of inviterend is.

Uiteraard heeft deze conventie ook consequenties. Ook die zullen door Wouter behandeld worden. Het scheelt bijvoorbeeld nogal of je in sommige gevallen wel of niet de hoge kleuren overslaat. Dit zal ook onder de loep genomen worden en door middel van een aantal oefenspellen kun je vervolgens kijken hoe je dit kunt toepassen.

Deze training is bedoeld voor spelers van 1e klasse niveau en hoger.