↑ Return to Dombo

Bestuur

Het bestuur 2020/2021 wordt gevormd door:

Saskia Vernimmen  – Voorzitter
Verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken van de club

Mariëlle Kneepkens – Secretaris
O.a. aanmelden nieuwe leden, adreswijzigingen, afmelden lidmaatschap: bestuur@sbcdombo.nl

Ellen van Beijsterveldt – Penningmeester
Zorgt voor een financieel gezonde club
Ons rekeningnummer: NL96INGB0003644328 t.n.v. S.B.C. Dombo, Utrecht

Ricardo Westerbeek – Wedstrijdleider Intern/Extern
Organiseert de speel- en wedstrijdavonden.

Lian van Beijsterveldt – PR-commisaris
Zorgt voor bekendheid.