↑ Return to Dombo

Bestuur

Het bestuur 2020/2021 wordt gevormd door:

Saskia Vernimmen  – Voorzitter
Verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken van de club

Mariëlle Kneepkens – Secretaris
O.a. aanmelden nieuwe leden, adreswijzigingen, afmelden lidmaatschap: dombobestuur@gmail.com

Ellen van Beijsterveldt – Penningmeester
Zorgt voor een financieel gezonde club
Ons rekeningnummer: NL96INGB0003644328 t.n.v. S.B.C. Dombo, Utrecht

Ricardo Westerbeek – Wedstrijdleider Extern
Zorgt voor bekerwedstrijden, PR en cursussen

Alette van Haren – Wedstrijdleider Intern
Organiseert de speel- en wedstrijdavonden.