↑ Return to Dombo

Bestuur

Het bestuur 2022/2023 wordt gevormd door:

Saskia Vernimmen  – Voorzitter
Verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken van de club

Petra Rutgers –  Secretaris
O.a. aanmelden nieuwe leden, adreswijzigingen, afmelden lidmaatschap: dombobestuur@gmail.com

Alette van Haren – Penningmeester
Zorgt voor een financieel gezonde club
Ons rekeningnummer: NL96INGB0003644328 t.n.v. S.B.C. Dombo, Utrecht

Maikel Doornhein – Wedstrijdleider Extern
Zorgt voor bekerwedstrijden, PR en cursussen

Ronald van de Weem – Wedstrijdleider Intern
Organiseert de speel- en wedstrijdavonden.