↑ Return to Lid worden?

Lidmaatschap

Enthousiast over Bridge en Dombo? Wordt dan lid. Binnen Dombo kennen we de volgende lidmaatschappen:

A. gewoon lid: €85,-

B. gewoon lid + viertallen: €90,-

C. jeugdlid: €22,50

D. jeugdlid + viertallen: €27,50

E. ereleden zijn vrijgesteld van contributie

Jeugdleden zijn leden die op 1 september in het verenigingsjaar de leeftijd van 26 nog niet bereikt hebben. Het verenigingsjaar van Dombo loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Betaal je voor 1 januari, dan krijg je 5 euro korting.

De contributie kan worden betaald op NL96INGB0003644328, ten name van SBC Dombo, Utrecht.

Opzeggen van je lidmaatschap kan het gehele jaar. Het nieuwe jaar begint per 1 september. Ben je later met opzeggen dan moet je voor het lopende jaar wel betalen. Zonder tegenbericht wordt het lidmaatschap 1 jaar verlengd. Opzeggen kan bij de secretaris of penningmeester.