↑ Return to Commissies 2023 / 2024

Protestcommissie

De protestcommissie handelt de protesten af die zijn gekomen vanuit de competitie. Mocht iemand niet eens zijn met het oordeel van de arbiter, kan hij/zij een protest indienen bij de protestcommissie. Deze commissie gaat dan na of de straf terecht is.