↑ Return to Februari 2012

Clubkampioenschap

 

Duidelijkheid over methode berekening winnaar.

Vorig jaar werd het clubkampioenschap gespeeld over …. weken vlak voor de zomervakantie. Er waren veel positieve reacties op de hernieuwde aandacht voor het clubkampioenschap, maar de periode waarin het clubkampioenschap werd gespeeld werd te kort gevonden door de meesten. Vandaar dat we dit jaar weer een clubkampioenschap over het gehele jaar spelen.

Er worden in totaal 5 series gespeeld (waarbij DDD en vreemdgangersserie als 1 serie tellen):
Parenserie 1 (8)
Butlerserie 1 (8)
parenserie 2 (8)
butlerserie 2 (8)
DDD (4)
vreemdgangersserie (6)

Puntenberekening per avond

* Van iedere serie tellen maximal (de helft + 1) van de resultaten. Hiervoor worden de beste resultaten gekozen. Bij minder vaak meedoen in de serie wordt (de helft +1) aangevuld met een nul.

* A-B lijn: In de A-lijn kun je maximaal 100 punten behalen met een eerste plek. In de B-lijn is de top 70 punten.
– Er wordt in een A-B lijn gespeeld bij minimaal 18 paren.

– Indeling A-B lijn geschiedt op basis van behaalde resultaten van de week ervoor of indien een paar de week ervoor er niet was door de behaalde resultaten van 2 weken geleden. Is het niet mogelijk om op basis van deze richtlijnen in te delen dan wordt de indeling gebaseerd op de beoordeling van de dienstdoende TC’er.

* De uitslag van een avond wordt vertaald naar een puntenverdeling: de winnaar krijgt (ongeacht de opkomst of het percentage/IMPen) 100 punten, de laatste krijgt 0 punten
* De overige punten worden naar rato verdeeld, b.v. bij een parenwedstrijd met 16 paren in stappen van 6,67 (afgerond 7) punten: nummer 1 krijgt dan 100 punten, nummer 2 93 punten, nummer 3 86 punten etc.
* De stappen worden altijd berekend met de formule 100/(aantal paren-1) en afgerond naar hele getallen, hierdoor kan het zijn dat de laatste plaats nog een punt(en) kan opleveren of de een-na-laatste plaats 0 punten.
* De punten worden individueel bijgehouden, aan de hand van de uitslag van een avond krijgen beide spelers het betreffende aantal punten

Vreemdgangersserie en DDD

Vreemdgangersserie (6) is half paren half butler, waarbij er slechts 1x gescoord kan worden met dezelfde partner. Bij spelen met dezelfde partner wordt er voor de clubkampioenschappen een nul toegekend. DDD is altijd paren (4). Ook in deze serie geldt dat maximaal de helft +1 van de resultaten tellen. Hiervoor worden de beste resultaten gekozen.

Eindberekening

Aan het einde worden per serie de beste (helft+1) puntenscores bij elkaar opgeteld. Degene met het hoogste puntentotaal is clubkampioen 2011-2012