↑ Return to April 2013

Barre winter kroegentocht in Leiden.

Of dat barre nu op de winter moet slaan of op de kroegentocht is mij na het spelen van deze kroegentocht in leiden nog steeds onduidelijk. Best typisch dat deze drive namelijk gespeeld wordt na het begin van de meteorologische lente, namelijk begin april. Buiten schijn een timide zonnetje met een temperatuur die het dragen van een jas arbitrair maakt, en je krijgt vervolgens bij de inschrijving een schots en scheef in elkaar geflanst boekje met een midwinterse Alpenfoto erop.

Omdat de inschrijving voor 10:00 gedaan moest zijn, en omdat we met de NS als vervoerder geen al te krap reisschema aandurfden hadden we nog een uurtje te doden voordat het toernooi om 10:30 eindelijk zijn aanvang zou nemen. Van ontbijten was nog geen sprake geweest dus eerst maar eens op zoek naar een etablissementje alwaar vast voedsel verkrijgbaar zou zijn. Leiden blijkt een echte studentenstad te zijn. Voor 11:00 is alles dood en verlaten en zelfs daarna komt er maar moeilijk leven in de brouwerij. Meer dan een warme chocomel met appeltaart in de beginkroeg zat er dus niet in. Ondertussen hebben we ook Marius nog even begroet en ondanks dat dit een kroegentocht met slechts 7 kroegjes was, bleek dit ook meteen de laatste ontmoeting deze dag.

De eerste ronde van 5 spellen leken de procenten aardig binnen te druppelen. Op spel 14 wordt voor mij een zwakke 2 geopend en rechts van mij knalt nu naar 4. Ik kijk nu tegen HV96 aan en vind het wel best. We tikken dit rustig 3 down voor een schamele 98%. De openaar had slechts een vijfkaartje, en zoals al uit mijn bezit bleek, van uiterst matige kwaliteit. Zijn maat poneerde op tafel:

83

AV84

H7

AHB97

50 paren weten in 3NT te geraken en al dan niet met 1 of 2 overslagen te maken.

Spel 15 leek ons ook gunstig gezind. Hugo en ik spelen sinds een week de multi-defense ook tegen conventionele klaveropeningen. Was ik even vergeten, maar dat maakte niet uit want met:

A753

A953

VT8

A4

moet je ook in de multi-defense een doublet geven op 1. Na 1 links van mij kwam Hugo nog even met een vrijwillige 1 over de brug en toen rechts zijn kleur herhaalde meende ik nog een 2 te kunnen doen. Dat voorzag mijn buurman links van een doublet en mocht ik spelen.

Zo lag (vermoedelijk) het hele spel:

15. Z/NZ        HB9

                         H82

                         A653

                         875

A753                                     V84

A953                                    BT64

VT8                                       9742

A4                                         T3

                         T62

                         V7

                         HB

                         HVB962

 

Ze spelen optimaal tegen. Klaverheer uit voor mijn aas en ik speel meteen schoppen naar de vrouw. Die houdt en ik snijd in harten. Vervolgens kleine ruiten voor de heer, ruiten naar het aas en ruiten getroefd. Klaverslag opgeraapt en blijkbaar heb ik nog wat stoms gedaan want ik ben 2 down gegaan en dat lijkt gezien de spelverdeling tamelijk onmogelijk. Aan tafel leek ook 3NT voor de tegenstanders eenvoudig haalbaar dus -300 leek wel oké. Nu vragen jullie je natuurlijk af waarom er ‘vermoedelijk’ boven de spelverdeling stond. Op de spelverdelingen na afloop bleken Noord en Oost verwisseld te zijn. De frequentiestaat laat ook de meest uiteenlopende scores zien. Dit was echter niet geconstateerd tijdens de dag zodat wijk hier dus een heel procentje aan overhielden. Dat gevoel hadden we echter niet, dus i.p.v. de 55% die we op deze tafel haalden dachten we wel ruim boven de 60 te zitten.

Ronde 2 liep wederom zeer voorspoedig. Spel 28. Na een 1 opening bij Hugo, waar vrijwel al onze sterkt NT handen inzitten, volgde mevrouw rechts van mij met 1 en mocht ik met:

B9

4

AH63

875432

in actie komen. Door het schoppenvolgbod nam de kans op klaverenlengte bij Hugo behoorlijk toe en zag ik toch wel mogelijkheden tot een scherpe 3NT. Ik besloot de stoute schoenen aan te trekken en 2 te bieden. Hugo kwam terug met 3NT en zag zich voor een probleem geplaatst. Zijn enige schoppenstop was weg en in zijn handen heeft hij AVB Klaver heer moet dus goed zitten en mag de heer niet 3e zitten want hij kan niet 2 keer snijden omdat er dan geen entrees overblijven. Gelukkig dekte meneer links de 8 met de heer en waren Hugo zijn zorgen voorbij. Nu zaten de klaveren ook 2-2 dus het was sowieso goed gegaan. Goed voor 80%

Op spel 29 maken de opps een koude 4. Echter zaten ook op dit spel 2 handen verwisseld en blijkbaar gebeuren er in die 7 keer dat dit spel gespeeld werd wat gekke dingen waardoor we ineens van een goede middenscore slechts 35% overhielden. een spel later leggen zij dit biedverloop aan de dag.

2* – 2

2NT – 2**

3NT – a.p.

2 was een jacobi transfer en 3NT was to play. Ze missen/blijven uit 6/6NT wat in de sterke hand onverwoestbaar is, maar in de andere hand is 6 1 down en 6NT 3 down met een hartenstart. 6NT wordt 7 keer gemaakt en 611 keer. 3NT+3 is echter beter dan 4+2 waardoor het spel precies 50% scoorde. Ik vraag me af of je nu met een vijfkaart wel een jacobi transfer moet geven omdat je in dit biedverloop al een vijfkaart beloofd hebt. De transfer lijkt me nu een zeskaart te zijn. Toch besloot mevrouw met AHB van troef en H4 toch liever in 3NT te zitten (en terecht blijkt dus achteraf) en het mooie is dat beiden het met elkaar eens was dat de transferweigering to play was.

57% deze ronde.

Het eerste spel van de derde ronde kwam door de zwakke NT in de verkeerde hand en waar iedereen met de start een slag cadeau kreeg, haalden wij slechts contract voor 14%. Vervolgens kreeg Hugo het probleem voor zijn kiezen dat ik mijn tegenstanders ook graag presenteer.

7. Z/All           AT43

                         87

                         93

                         BT862

86                                          B2

HVB6                                   A952

HVT64                                  AB87

A7                                         543

                         HV975

                         T43

                         52

                         HV9

 

   Erik      Noord    Hugo      Zuid

                                                  pas

   11          2         32         pas

    3          pas         4          a.p.

1) Ongebalanceerd, meestal een 5 kaart

2) Vraagt om klaverstop

Als blikken konden doden was meneer noord niet meer opgestaan na zijn 2 bod. Met Hugo heb ik het wel vaker gehad over 2 volgen na 1. Ik doe dat op de meest onmogelijke bagger (zoals meneer noord ook hier), precies om de reden zoals het hier nu ook gebeurt. Hugo zit muurvast. 2 belooft een vijfkaart. Hengelen naar 3NT lijkt gevaarlijk met deze brakke schoppens. Toch besluit Hugo tot dat laatste. Ik kan daardoor nog op mijn gemak mijn 4kaartje in de aanbieding gooien. want als Hugo die niet heeft dan heeft hij schoppens. 4 lijkt een prima contract en een overslag lijkt evident. Echter meneer noord legt zonder blikken of blozen schoppen aas op tafel en speelt schoppen door. Weg overslag, hallo 40%.

Met:

T95

H963

B92

HT2

overweeg ik op 1 van Hugo maar 1NT te bieden. Ik heb echter een dusdanig hekel aan liegen in de hoge kleuren dat ik toch maar 2 gezegd heb. Hugo knalt met zijn mooie 18punter naar 4 en tikt eenvoudig 10 slagen weg voor… 60%. Slechts 61 van de 89 paren bereiken deze koude manche.

1+1 is soms wel eens teveel, blijkt op het volgende spel.

9. N/OW        VB432

                         B6

                         HVT4

                         V9

H976                                    

A8                                         VT532

A93                                       B752

A432                                    BT87

                         AT85

                         H974

                         86

                         H65

   Erik      Noord    Hugo      Zuid

                   pas         pas         pas

   11          1          pas         pas

    2          2          3           3

   dbl         pas         4         a.p.    

Nadat 1 bij mij terug komt besluit ik eens rustig de situatie te overzien en kom tot de conclusie dat mede door het uitblijven van een negatief doublet, Hugo haast wel klaveren mee moet hebben. Doublet kan ik nu niet geven en nu 1NT bieden belooft een veel sterkere hand. Ik besluit dus maar eens 2 te bieden. Van 1 laten spelen zullen we in paren niet rijk worden (had 40% opgeleverd). Hugo ziet nu de 6-4 klaverfit wel zitten en verhoogt nog even. Na 3 denk ik toch zelf al snel 5 slagen in handen te hebben en Hugo mogelijk ook nog één dus ik doe er eens een lintje omheen in de verwachting 100 of 300 te scoren. Hugo loopt het nu echter dun door de broek. Met de klaveren 6-4 levert die kleur hooguit 1 slag op en verder heeft hij weinig, dus hij loopt weg naar 4. Dat hobbelt simpel 3 down voor een grafscore.

3 is een spannend spel. OW moeten van de hartens afblijven en west mag geen klaveren spelen. De leider heeft het dan zwaar. Hij moet twee ruitens vertroeven in de dummy, maar dan blijft west met troeven zitten. Met zorgvuldig af en tegenspel is het -1. Contract of -2 is ook zomaar gebeurd. Voor 26 paren was dit te moeilijk tegenspelen, maar toch 35 paren wisten het down te krijgen. Blijft de vraag of Hugo nu weg moet lopen (hij denkt dat hij teveel beloofd heeft met 3) of dat hij het doublet maar moet vertrouwen? Hij houdt er geen rekening mee dat ik zijn klaveren al meegeteld heb. Misschien moet ik niet zo gulzig zijn ondanks dat het paren is. +50 had al 65% opgeleverd en +100 zelfs 80%. Wie mij hierover de les kan lezen mag het doen.

Spel 10 is voor de tegenstanders een naar spelletje en voor ons erg moeilijk te verdedigen.

 

10. O/All        AT4

                         H873

                         VT3

                         VB6

HV2                                      9853

9542                                     6

62                                          AB874

T973                                     A82

                         B76

                         AVBT

                         H95

                         H54

   Erik      Noord    Hugo      Zuid

                                  pas          1

   pas         1          pas          2

   pas         4         a.p.

 

Na de 5 start van Hugo, klein in de dummy, mijn vrouw en het aas van de leider ziet de leider slechts 3 verliezers, één in elke zijkleur. Na A en H heeft de leider ineens een ander probleem. Hij kan niet alle troeven trekken want dan kunnen wij lengteslagen maken. En zijn eigen kleuren ontwikkelen leidt mogelijk tot introevers. De leider speelt nu klaveren vanuit de dummy en Hugo neemt met het aas en speelt schoppen door voor mijn heer. Nu een cruciaal moment. Hugo heeft een ruitensignaal gegeven, maar als ik nu ruiten naspeel dan kan de leider alle troeven trekken voordat wij een lengteslag hebben ontwikkeld. Om diezelfde reden kan ik ook geen troef naspelen. Er is maar één slag die het contract down krijgt en dat is 2. De leider kan nu niet de troeven spelen want dan heeft Hugo een hoge schoppen. De klaveren incasseren kan, maar lost niets op. De leider moet op een zeker moment de ruitens aanbreken. Als de leider niet H gespeeld had maar V dan was het zeer tricky geweest want Hugo moet deze slag dan duiken. Nu kon hij opstappen en 8 in de tripple renonce spelen (was een zeer mooi gebruik van deze prachtkaart geweest), maar ook in deze situatie besloot Hugo de aas een rondje op te houden. Nu kreeg ik hoe dan ook mijn introever voor één down. Dat dit lastig was bleek wel uit de 80% die we er aan over hielden. Maar liefst 38 was het gemaakt (en 3NT 13 keer) en slechts 35 keer werd 4 of 3NT down gespeeld.

De heren waren erg gezellig aan tafel en de lunch, een kipcurry schotel was erg smakelijk en ook ruim voldoende.

In de vierde ronde waaide de wind ook weer vrolijk onze kant op, Op spel 22 kijk ik tegen deze hand aan:

H9532

T8

AH

ABT3

En tot mijn stomme verbazing zie ik Hugo 1 openen. Ik besluit deze hand als 16+ no splinter te verkopen en in een vloek en een zucht zitten we in een ijskoud klein slem dat slechts 4 op de 10 paren wisten te bereiken. Hugo had:

AVBT4

A9

V873

65

Het spel daarna mag ik van Hugo niet bespreken, maar laten we een niet nader te noemen hertog als schuldige aanwijzen. Gelukkig zijn de tegenstanders sportief en geven hem vervolgens 4 overslagen in 1NT cadeau. Te bizar om hier te verhalen. Oké, willen jullie het echt weten?

24. W/-          T85

                         9

                         AB762

                         H875

V432                                     AHB7

432                                       HT5

4                                            V95

VB632                                 A94

                         96

                         AVB876

                         HT83

                         T

   Erik      Noord    Hugo      Zuid

   pas         pas        11          1

   dbl         pas       1NT2       a.p.

1) vanaf 2

2) 15-17

Alsof ik mijn rapport weer onder ogen kreeg, zo fijn was die westhand. Ik besluit er nog maar een negatief doubletje uit te persen, want Hugo is erg sterk of heeft veel klaveren. Dan mag zuid uit en legt A op tafel en speelt V na. Nu verzint noord het om een klavertje weg te gooien. Dan speelt Hugo een schopje naar de vrouw om vervolgens een soort Chinese snit te nemen. Wie weet dekken ze wel en anders kan je daarna altijd nog A slaan. Een soort wanhoopspoging dus, en jawel noord legt vrolijk de heer. Hugo raapt nu de klaveren en schoppens op en op de twaalde slag deponeren noord en zuid hun A en H waardoor Hugo in slag 13 de vrouw mag maken. Zo mogen jullie op de club heus ook wel eens tegen ons spelen hoor…

Kunnen jullie je voorstellen dat je met onderstaande  hand een slem mist? ja? Kun je je dan ook voorstellen er een manche mee te missen?

AHV852

AVT42

A9

3 op de 10 paren miste de manche en slechts 1 op de 10 bereikte slem waardoor 4+2 door de tegenstanders ons slechts 35% opleverde.

Overigens is het mij van Hugo ook niet toegestaan om het eerste spel uit ronde 5 te bespreken, maar daarna is het allemaal koek en ei. ;-). Ronde 5 draaide vooral om het vermijden van de verkeerde contracten.

3. Z/OW

HVT54

AV82

B764

 

A83

HB3

AT754

H2

West     Hugo      Oost       Erik

                                                  11

   pas         12         pas        1NT3

   pas         24        dbl5         26

   pas         57         pas         58

   a.p.

1) vanaf 2

2) Walsh, langere ruitens mogelijk

3) 15-17 4krt hoog mogelijk

4) MF transfer naar harten

5) uitkomstdoublet

6) Schoppensteun

7) Exclusion Blackwood

8) 1 of 4 keycards

Het lijkt nog een gevaarlijk contract maar omdat AV bij west zit kun je, nadat je een klavertje naar de heer gespeeld hebt, een klavertje richting de boer spelen voor contract. Bij ons cashte west zijn vrouw meteen en was het verder eenvoudig.

24. N/NZ       43

                         B9

                         AV87

                         HV983

V5                                         BT762

HVT3                                    A875

HBT954                                32

T                                            65

                         AH98

                         642

                         6

                         AB742

 

West     Hugo      Oost       Erik

                   11         pas          1

   dbl        1NT2        2          43

   pas        54        a.p.

1) 11+ Ongebalanceerd, meestal vanaf een vijfkaart behalve bij een 1-4-4-4 of 5 klaveren en 4 ruiten

2) 11-16 pt. 5 klaveren en 4 ruiten

3) Ik heb sleminteresse

4) Ik niet

De 3NT bieders in het veld kwamen weer goed weg omdat de hartens 4-4 zitten en je altijd 9 slagen hebt met de snit op ruiten heer. 5 is toch een wat netter contract. Daarin heb je de snit niet nodig. Kijk trouwens even naar het doublet van west dat toch harten en klaveren belooft? Zijn hoge kleur is wel heel erg heilig.

De zesde ronde mochten we voor de tweede keer naar kroeg Einstein. Een leuk ingericht bovenzaaltje met veel foto’s en uitspraken van Albert. Eentje vond ik nog altijd wel grappig ondanks dat jullie hem vast al eens gehoord hebben.

“The devil has put a spell on everything we enjoy in life.

Either we suffer in Health

Or we suffer in soul

Or we get fat”

Het moge duidelijk zijn dat ik niet suffer in health or soul. 😉

In deze kroeg kwamen het enige typische kroegenpaar tegen. Rustig achterover leunen. De ongelukken staan klaar om zich te manifesteren. Kijk maar even mee.

17. N/-           B762

                         V53

                         B62

                         BT2

AH84                                    V2

764                                       T98

H875                                     V93

94                                         HV863

                         T95

                         AHB2

                         AT4

                         A75

 

West     Hugo      Oost       Erik

                   pas         Pas         11

   12         pas       1NT3        pas

   24         pas         25         pas

   26       a.p. 7

1) vanaf een 2krt. Vrijwel alle 15-17 en 20-21 handen zitten hierin.

2) gedurfd…

3) logisch

4) huh? (niet gealerteerd)

5) begrijpen ze elkaar? (niet gelalerteerd)

6) nee ze begrijpen elkaar toch niet

7) hoe kun je dit doubleren?

Gelukkig levert dit 2 down nog 56% op maar met een doubletje hadden we 99% binnen getikt. Grote vraag, hoe doe je dat? Zuid heeft maar 4 slagen, Noord weet niet dat hij best een fraaie hand heeft ondanks zijn weinige punten. Je hebt geen idee wat er gaande is.

Normaal gesproken speelt zuid 1NT. Dat kan down, maar alleen met een specifieke 9 start en daarna moeten OW heel zorgvuldig met de ruitens omgaan en eerst opstappen met A zodat Oost de vrouw als entree houdt. Kortom het merendeel van de deelnemers mag 1NT maken en omdat het tegenspel zo lastig is een groot deel ook nog een overslag halen.

Op het volgende spel opent West 2. In zijn beleving sterk en in de beleving van Oost zwak. Best knap als je daar na 28 spellen nog niet uit bent. Het tegenspel is suboptimaal omdat wij ook niet weten wat er loos is en daarom mag West +5 maken.

Op spel 19 mogen we eindelijk eens leuk met ons nieuwe speeltje stoeien, maar helemaal succesvol is het nog niet.

19. Z/OW      4

                         HBT43

                         A64

                         HT65

B76                                       AH9853

98                                          765

HV5                                      BT97

AV983                                

                         VT2

                         AV2

                         832

                         B742

 

West     Hugo      Oost       Erik

                                                  pas

   11         12          1          23

    2        a.p.4

1) Voorbereidend

2) Multi defense: of (5)6+ hartens of schoppen en klaver

3) Goedkoopste relay

4) Dom!!!

De truuk van de multidefense is dat je altijd anticipeert op wat maat heeft omdat jouw antwoorden allemaal converteerbaar zijn. Na 2 kan Hugo als hij schoppens en klaveren heeft 2 bieden wat ik dan weer kan converteren na 3. Met deze hand moet ik echter niet met een minimale relay volstaan. Ik wil sowieso de tegenpartij niet op 2 niveau laten spelen, ook al heb ik een 3334. Ik moet dus meteen 3 bieden (mijn voorkeur als maat de zwarte kleuren heeft). Heeft maat harten dan corrigeert hij naar 3. Ik moet dan nog zien dat West 3 biedt op dat brakke driekaartje. Nu zit ik in de uitpas en gebruik ik mijn hoofd niet echt. Ik kan aan mijn hand zien dat maat de hartens moet hebben en ik niet echt verdediging tegen de schoppens heb en moet dus alsnog 3 bieden. Waarschijnlijk heb ik dan mij kans al laten lopen omdat ze nog wel 3 zullen bieden wat ijskoud is. Dat weet ik echter aan tafel nog niet dus ik moet ze wel eentje liften om het spannender te maken.

Op spel 20 krijg ik deze hand:

HV865

VB87

VB

V5

In vierde positie mag ik 1 openen en krijg ik een 3 (Bergen 10-12 met 4kaart steun) van Hugo terug. Ik hoef echt niet lang na te denken om met deze brakke hand af te zwaaien. Ik krijg een vriendelijke ruitenstart waardoor ik op de ruiten direct een klavertje kan wegpoetsen voor contract en 85%. Heel veel mensen gaan toch naar de manche.

In de laatste kroeg treffen wij ineens een bekend gezicht. Voormalig Straatsburger Kees wacht al op ons, dus deze ronde gaan we het zeker niet cadeau krijgen. Gezellig is het wel. Over niet cadeau krijgen gesproken:

31. Z/NZ        VT852

                        

                         AB874

                         654

B9763                                   H

BT43                                     AV98

AV2                                      HT53

6                                            9873

                         A4

                         H7652

                         V92

                         HBT

 

West     Hugo     Kees       Erik

                                                1NT*

  2*         2          3          a.p.

 

1) 12-14

2) Sterke hand of zwak met beide Majors (West had de 1NT opening niet gezien)

Een gelukje voor de maat van Kees dat in deze situatie 2 ook de hoge kleuren belooft. Vol spanning wacht ik af hoe het gaat lopen, maar het wordt een bedroevende ervaring. Ik mag ondertroeven of vaste slagen weggooien. Het maakt niet uit wat ik doe. 3 kan niet kapot. Dat doen er dan wel meer toch? nee hoor. Op het hele veld van 178 paren zijn ze de enige die 140 scoren. We houden er een matige 35% aan over. Het spel blijven we uit 3NT wat Hugo wel weet te halen. Omdat de meesten toch down weten te gaan houden we daar 66% aan over.

33. N/-           852

                         B4

                         VB94

                         T965

ABT764                                93

HT85                                    632

7                                            HT632

AH                                        V84

                         HV

                         AV97

                         A85

                         B732

West     Hugo     Kees       Erik

                   pas         pas         11

    1          pas         pas        dbl2

   pas         2         pas         pas

  dbl3        pas          2          pas

    2         a.p.

1) vanaf doubleton

2) Ik heb ook wel rooies

3 Bied nog eens wat

Een mooi deelscore gevecht. De par score is 3X -1, maar ik had met mijn doublet al wel genoeg gedaan vond ik, zeker gezien mijn dubieuze schoppenbezit. Overigens heeft het maakkansen want OW moeten wel heel secuur verdedigen. Nu lag die uitdaging bij ons. Hugo startte V. De leider ziet de nodige verliezers, maar weet waar hij het merendeel van de ontbrekende 20 punten nu moet zoeken. Hij duikt de vrouw en Hugo ziet nu een mogelijke ruitenslag in de dummy verschijnen dus probeert met een klaverenswitch de mogelijke entree te verdrijven. Hij heeft bovendien uitgeteld dat de leider gezien mijn doublet een singleton moet hebben gehad. De switch is niet wat hij ervan hoopte en de leider incasseert ook meteen zijn tweede  klaverplaat. Nu ontstaat er een wedstrijdje ingooien dat niemand kan winnen. Met troef probeert hij ons in te gooien, maar wij gooien met harten weer net zo hard terug. Wij mogen de klaveren niet aanraken en hoe we het ook doen we moeten de hartenslagen delen. Zo blijft het precies contract voor 70%. Er komt nogal eens een overslagje door.

Op spel 34 scoren we ook goed. Ik mag met deze hand aan het werk:

AV2

AHVT4

T9

HB2

Voor mij wordt door Kees 1 geopend en ik besluit eerst maar eens een doubletje te geven. Mijn linkerbuurman komt met 2 over de brug en dan Hugo met 3. Kees probeert met 4 de deur dicht te gooien, maar daar trap ik niet in. Ik bied nog 5 waarna iedereen er het zwijgen toe doet. Kees gelooft het wel en casht direct zijn AH waarna ik kan claimen. Dat was ewen goede zet van Kees want er zijn genoeg mensen die het niet doet en in plaats van 37% blijven er dan nog maar 13 over. De poging van Kees om de deur met 4 dicht te gooien werkt doorgaans wonderwel want maarliefst 28 paren laten 4 spelen.

De laatste van de dag wordt subliem gedaan door Kees en zijn maat. Iedereen mag welgeteld één keer bieden.

35. Z/OW      V863

                         T7

                         B753

                         B76

H4                                         A7

B6                                         AV8532

AH82                                    4

HVT98                                 A543

                         BT952

                         H94

                         VT96

                         2

West     Hugo     Kees       Erik

                                                  2*

  2NT         4          6          a.p.

Na mijn 2 opening gaat de maat van Kees lang in de denktank. Daar komt hij uit met aan Hugo de volgende vraag: “Spelen jullie dit ultra-destructief?” Hugo rolt hierop bijna van zijn stoel van het lachen en maakt een opmerking over mij en de kwetsbaarheid wat moet betekenen dat alles tussen 0 en 10 punten mogelijk is. Daarop trekt West 2NT uit zijn bak. Hugo doet met 4 nog een prging de destructie wat kracht bij te zetten, maar na lang beraad trekt Kees 6 uit zijn bak. Gelukkig doen nog 15 mensen dat, (en 2 durven 6NT aan) waardoor we toch nog 10% voor de moeite kregen.

Bij het verlaten van het restaurantje kregen we een leuke kortingsbon mee en samen met Kees en zijn maat zijn we al spellenbesprekend terug gegaan naar de hoofdlocatie. Daar ontdekten wij dat we op een teleurstellende 63 plaats waren geëindigd met slechts 53,35%, één plaats en 0,06% onder Kees en zijn maat.

Door de bon zijn we overgehaald om terug te gaan naar de laatste speelgelegenheid, Restaurant PUUR, hebben daar de bon ten gelde gemaakt en ons een heerlijk vijfgangen menu kostelijk laten smaken. Het was een geslaagde dag. Hugo bedankt.