↑ Return to Oktober 2014

De alerteerregeling

De Alerteerregeling

De hoofdregel van de alerteer regeling is: Als je vermoedt dat je tegenstanders een andere betekenis aan het bod van je partner toekennen dan wat jullie afspraak is, dan ben je verplicht het bod te alerteren.

Dit betekent dat je tegen mindere goden meer zult moeten alerteren dan tegen divisie spelers of meesterklasse spelers. Als je tegen tante Bepje speelt is het aan te raden om inverted minor te alerteren, want hoewel in principe geldt dat je de kracht (punten aantal) van een natuurlijk bod (een bod dat daadwerkelijk de kleur beloofd die je biedt) niet hoeft te alerteren blijft de hoofdregel van toepassing. Tante Bepje vermoedt niet dat je de puntenranche van 2♣ en 3♣ hebt omgedraaid en Dennis wel, daarom zul je bij tante Bepje wel moeten alerteren en bij Dennis niet.

Verder ben je verplicht te alerteren wanneer:

* Biedingen die een kunstmatige (conventionele) betekenis hebben. Hieronder vallen onder andere jacoby en stayman, maar bijvoorbeeld ook het 2 antwoord na stayman bij je partner (het zegt tenslotte niks over de ruitens wel iets over de hartens en schoppens).

* 1♣ of 1 wanneer dit minder dan een 3krt in de geboden kleur beloofd

* De 1SA opening wanneer die minder dan 14 punten kan bevatten of meer dan 18 punten

* Redoubletten wanneer deze geen kracht aanduiden

Wanneer mag je niet (meer) alerteren:

* Een bod op 4-niveau of hoger, behalve wanneer dit plaatsvindt in de 1e biedronde (gerekend vanaf het openingsbod, passen tellen daarbij niet mee) en het een kunstmatig/conventioneel bod is.

* Doubletten, behalve wanneer de hoofregel van toepassing is. Informatie doublet, negatief doublet, straf doublet, support doublet, take-out doublet hoef je over het algemeen niet te alerteren, tenzij je tegen absolute beginners speelt. Het DONT doublet (verdediging tegen 1SA opening bij de tegenstanders) moet je wel alerteren, omdat 1) de meeste mensen een andere betekenis eraan zullen verbinden namelijk: ik heb ook een 1SA opening en 2) het een conventioneel bod is.

Partner alerteert niet of juist wel wanneer je het niet verwacht. Wat nu?

Het uitblijven van een alert bij partner of een alert die je niet verwachte (en de desbetreffende uitleg) is voor jou ongeoorloofde informatie. Wat houdt dat in? Het is informatie die jij in je verdere bieden niet mag gebruiken. Je moet doen alsof je het niet hebt gezien/gehoord. In jouw verdere bieden moet je doen alsof partner zich aan jullie afspraken heeft gehouden (zoals jij ze onthouden hebt), dus het bod wel heeft gealerteerd terwijl dat niet is gebeurd en niet heeft gealerteerd terwijl dat wel is gebeurd. Je mag nergens uit laten blijken dat je partner vergeten is te alerteren of dat juist niet had moeten doen.

Praktijkvoorbeeld uit de afgelopen wedstrijd (zie ook het forum):
2 * – pas – pas- Dbl
pas – 2Sa** – pas – 3SA
pas – 4♣ – pas – 4
pas – pas – pas

*2: zwak met beide hoge kleuren
**2Sa: niet gealerteert: de bieder dacht beide lage kleuren aan te geven

Na afloop van het bieden kwam de mooie opmerking: Omdat je 2Sa niet alerteerde, heb ik doorgeboden, anders ("als je het wel had gealerteerd") had ik 3Sa laten staan. Dit mag dus niet. Je moet het wel of niet alerteren van je maat negeren.

Wanneer corrigeer je het uitblijven van een alert of onjuist alerteren?

Dat hangt er vanaf wie de bieding uiteindelijk gewonnen heeft.
a) spelen jullie, dan moet je het corrigeren na de laatste pas en voordat de uitkomst van de tegenstanders open op tafel ligt. Geef bij je tegenstanders aan dat er iets niet is gealerteerd terwijl dat wel moest of iets wel gealerteerd is terwijl het niet moest en roep daarna de arbiter. Deze kan vervolgens de tegenstanders uitleggen wat de mogelijkheden zijn en aan iedereen wat de mogelijke gevolgen zijn.
b) Je bent tegenspeler, nu mag je het pas aangeven nadat de laatste kaart gespeeld is. Waarom pas na de laatste kaart, omdat je anders je partner extra informatie geeft over het spel en/of jouw kaarten en je partner dat kan gebruiken in het tegenspel. Roep ook hier de arbiter, deze zal moeten beoordelen of het van invloed is geweest op het spel en of de tegenstanders zijn benadeeld.

Juist gealerteerd, maar verkeerde uitleg. Wat nu?

Ook dit is ongeoorloofde informatie. Informatie die jij in het verdere biedverloop niet mag gebruiken. Je moet doen alsof partner de juiste uitleg heeft gegeven en je partner’s bod vervolgens interpreteren alsof hij de juiste uitleg heeft gegeven.

VB:
2♠*- 2sa^ – pas – 3^
pas – 4 – a.p.

2♠ = muiderberg
2SA = gealerteerd en uitgelegd als lebensohl, transfer naar lage kleur (de afspraak was 16-18 SA)
3 = gealerteerd en uitgelegd als jacoby transfer (terwijl het aan de andere kant bedoeld was als eindbod)

Hier heeft de 2Sa bieder netjes gedaan alsof hij de uitleg van zijn partner (en alert) niet heeft gehoord (of gezien) en de 3 geinterpreteerd alsof zijn partner hun systeem juist had onthouden.

Wanneer moet je het corrigeren?

Hier geldt hetzelfde als bij een alert die je juist wel of niet verwachte.
a) winnen jullie de bieding, corrigeer je het na de laatste pas en voor de open uitkomst van de tegenstanders. Roep altijd de arbiter!
b) Worden jullie tegenspelers, dan corrigeer je pas nadat de laatste kaart gespeeld is. Roep altijd de arbiter!