↑ Return to Mei 2016

Dikke Organiseert Meeslepende Biedwedstrijd: Oplossingen

Toen ik vorige maand besloot om de eDommy weer wat nieuw leven in te blazen, leek het me leuk om een biedwedstrijd te organiseren a la “Chalange the Champs” uit de Bridge World, en de biedwedstrijd van Imp. Ik heb dan ook onze ‘champs’ (hoofdklasse en hoger) uitgenodigd om het tegen elkaar op te nemen. Dit leek me het meest leerzaam. Alle handen en beoordelingen komen overigens ook uit oude Imps of Bridge Worlds.
Er was gelukkig veel enthousiasme, maar KJ en Martijn Hielema reageerden het snelst. Deze eerste wedstrijd gaat dan dus ook tussen KJ-Patrick vs. Martijn H–Roel.
 
KJ en Patrick
Spelen voor ‘het vlaggenschip’ (Dombo 1) en hadden een meer dan uitstekend jaar als promovendus in de Tweede Divisie. Ze stonden zelfs een tijdje bovenaan, maar eindigden uiteindelijk op de meer dan verdienstelijke derde plek. Ze spelen een 5542-systeem, met een (11)12-14 SA. De 15-17 SA handen worden allemaal via 1♣ geopend. Op het 2-niveau is 2♦ een zwakke 2 in harten om ruimte te maken voor een ‘echte Dombo-conventie’: 2♥ als zwak met beide majors. In tijden dat iedereen graag opschept over hoe agressief hij/zij biedt (waarom is dat toch zo stoer?), gaan KJ en Patrick er juist prat op dat zij een ‘degelijke’ stijl hanteren. Verder hebben de heren nog een paar stokpaardjes: “The Law” (Patrick), en “eenvijfvijfzwartopenjenatuurlijkgewoonmetéénklaveren” (KJ).  
 
Martijn en Roel
Speelden dit jaar voor het eerst competitie samen en kwamen uit voor Dombo 4 in de Hoofdklasse. Door de versterkte degradatie was die klasse een slangenkuil (maarliefst 6/16 degradeerden), het bleef tot de laatste ronde spannend maar ze eindigde helaas net aan de verkeerde kant van de streep. Hun systeem is gebaseerd op ideeën van Tim Heeres. Ze spelen 2-over-1 MF, 5542, met een 11-14 1SA opening. Alle 15-19 gebalanceerde handen zitten in 1♣. 2♣ is altijd sterk, 2♦ is Flannery: 10-15 punten met een vijfkaart harten en een vierkaart schoppen. 2♥/2♠ zijn 10-13 punten met een zeskaart in de geboden kleur. In de 3e en 4e hand zijn 2♦/2♥/2♠ weer zwak, vanaf een vijfkaart en tot een redelijke opening. In MF situaties kan een hand helemaal opgevraagd worden. Doubletten zijn bijna altijd kort, en 2NT in competitie is bijna nooit echt. 
 
Laten we aftrappen met het eerste spel:
 
KJ-Patrick: 0
Roel-Martijn: 0
 
Spel 1
♠ BT74
♥ –
♦ HV53
♣ HT965
 
N/-
♠ AV
♥ VB87
♦ A
♣ AVB732
Zuid volgt 1; Noord verhoogt naar 3: preëmptief
7♣ = 10
6♣ = 7
(3♥X) = 5
4SA/5♣ = 2
 
Ik heb geprobeerd een mooie mix te maken van spellen: soms moet je hoog bieden, soms moet je laag blijven, soms moet je de juiste speelsoort vinden, soms doen de tegenstanders vervelend mee, enzovoort. Op het eerste spel is dat laatste het geval. Lukt het de mannen om ondanks de biedingen van NZ het groot slem in klaveren uit te bieden?
 
KJ
 
Patrick
 
 
 
1♣*
(1♥)
Dbl
(3♥)
Dbl
 
4♣
 
4♦
 
4♥
 
4SA
 
6♣
 
7♣
 
 
KJ en Patrick bereiken het. Na 3♥ doubleert Patrick om kracht te tonen. Als KJ vervolgens de klavers steunt volgen er wat controlebiedingen. Hierna vraagt 4SA keycards voor klaveren en 6♣ geeft een oneven aantal keycards aan met een renonce (goede afspraak! Het 5SA-antwoord zou een even aantal keycards met een renonce zijn.). Patrick kan natuurlijk zien dat de renonce in harten moet zitten, en weet zeker dat KJ voor zijn eerste doublet minimaal nog een Heer moet hebben. Daarmee lijkt 7♣ uitstekend.
 
Roel
 
Martijn
 
 
 
1♣*
(1♥)
Dbl
(3♥)
Dbl
 
5♣
 
5♥
 
5SA
 
7♣
 
 
Bij Roel en Martijn begint het bieden identiek. Ook Martijn doubleert na 3♥, en Roel biedt nu zelfs 5♣. Martijn is nu niet meer te houden en geeft met een geïmprovideerde hartencue nog eens overwaarde aan (creatief bod: Martijn weet immers dat maat renonce is, en je zet soms de tegenstander op een verkeerd been). Met 5SA geeft Roel aan nu ook niet onbemiddeld te zijn, waarna Martijn 7♣ biedt. Beide paren bereiken dus het fraaie 7♣ en de maximale score.
 
Nog één ding over het doublet op 3♥: er zijn mensen die na 1m – (1♥) – dbl – (2♥) nu een doublet als support doublet gebruiken (precies een 3-kaart schoppen). Dit is een goede afspraak, maar maak niet de fout door te denken dat je ook na een 3♥ een supportdubbel kunt geven. Je wilt immers niet niet op 3-niveau in een 4-3 fitje spelen. Spreek daarom goed af dat je supportdubbels speelt “tot het niveau van 2M-1”. Ofwel: een supportdoublet voor harten speel je tot 2♦, en een supportdoublet voor schoppen speel je tot 2♥.
 
KJ-Patrick: 10
Roel-Martijn: 10
 
Spel 2
♠ V
♥ 8753
♦ T85
♣ AHV98
 
O/NZ
♠ T8543
♥ AT2
♦ AH932
♣ –
 
3♦ = 10
1SA = 8
4♦ = 7
2♥ = 6
3SA = 4
5♦ = 1
 
Dit is een spelletje waar je laag moet blijven, hetgeen niet eenvoudig is met twee aardige 11-punters. Lukt het de deelnemers om er snel genoeg achter te komen dat de handen totaal niet fitten?
 
Patrick
KJ
 
1♠
2♣*
2♦*
2SA
3♦
5♦
 
 
KJ en Patrick komen te hoog. 2♣ bevat twee handtypen: de traditionele 10+ handen met klavers (zoals hier), maar ook alle invit+ handen met precies drie schoppens mee. 2♦ van KJ is nu ‘elk minimum’ en zegt dus nog niks over het ruitenbezit. De 2SA van Patrick was nu een natuurlijke invite. De 3♦ van KJ was daarop bedoeld als afzwaaien, maar Patrick interpreteerde het juist als ‘overwaarde’. Jammer, want zo werd de 10 gemist en houden KJ en Patrick er slechts 1 punt aan over. Overigens heeft het paar na afloop afgesproken dat het 3♦-bod inderdaad een afzwaaibod moet zijn.
Roel en Martijn krijgen nu een kans om te scoren:
 
Roel
Martijn
 
1♠
1SA*
2♦
3♦
4♦
 
1SA van Roel is gemaximeerd tot 11-punten en daarom bijna forcing (want 2-over-1 is MF). Martijn biedt zijn ruitens aan en Roel inviteert, opvallend, met 3♦. Martijn heeft een minimum, maar wel een 5-kaart ruiten en een 5-5. Hij geeft dus nog een zetje, waarop Roel past. 4♦ is aan de hoge kant, maar levert toch nog 7 op, omdat de tegenpartij nou eenmaal niet altijd met harten start, en er zelfs dan nog wel maakvarianten zijn.
 
KJ-Patrick: 11
Roel-Martijn: 17
 
 
Spel 3
♠ T9543
♥ A7
♦ A42
♣ AH8
 
Z/OW
♠ B86
♥ V42
♦ HVB953
♣ 4
Zuid opent 2: preëmptief
3SA = 10
4♠ = 4
3♠/4♦ = 3
 
Op spel 3 krijgen de deelnemers een preemptieve opening van de tegenpartij te verwerken. Lukt het ze om daarna in de beste manche (3SA) te komen?
 
Beide paren bieden identiek
 
KJ
Roel
 
Patrick
Martijn
 
 
 
 
(2♥)
2♠
 
3♠
 
4♠
 
 
 
 
Beide West spelers verkiezen het bieden van hun 5-kaart ♠ boven een informatiedoublet. Niet heel gek geboden, maar daardoor wordt het wel erg lastig om in 3SA te eindigen nu Oost een driekaart steun heeft.
 
KJ-Patrick: 15
Roel-Martijn: 21
 
 
Spel 4
♠ 75
♥ AT6
♦ A5
♣ HVB974
 
W/Allen
♠ AHVBT962
♥ 85
♦ B9
♣ T
 
5♠ = 10
3SA = 4
6♠/5♣ = 3
6♣ = 2
 
De Oostkaart lijkt veel potentie te hebben, maar na een start in een rode kleur is slem kansloos. Het is dus weer zaak om op tijd af te stoppen.
 
KJ
Patrick
1♣*
2♥*
2♠
3♠
4♠
 
 
KJ en Patrick scoren de10 met een nuttige afspraak. Na de “2+” 1♣-opening, spelen ze dat 2♥ een zwakke hand belooft met schoppens. Doordat hun 1♣ ook de 15-17 SA bevat, komt zo een schoppencontract in de goede hand. Aan deze afspraak kun je ‘gratis’ toevoegen dat 2♥ ook geboden kan worden op sterkere handen met heel veel schoppens. KJ en Patrick hadden dit eigenlijk nog niet afgesproken, maar Patrick gokte erop dat KJ dit wel zou begrijpen. Hij koos dus voor de route 2♥ gevolgd door 3♠. KJ taxeerde Patricks’ hand goed, en besloot dat 4♠ wel genoeg was.
 
Roel
Martijn
1SA
2♥*
2♠*
4♣
4♦
4SA
5♥
6♠
 
Roel besloot de Westhand als 11-14 SA te verkopen. Martijn transfereerde, en gaf een controlebod in klaveren. Toen Roel daarop meedeed met 4♦ greep Martijn het initiatief en na Azenvragen werd het matige 6♠ bereikt. Daar kregen ze nog 3 punten voor, maar KJ en Patrick hebben inmiddels de leiding overgenomen.
 
KJ-Patrick: 25
Roel-Martijn: 24
 
 
Spel 5
♠ VB5
♥ A95
♦ B63
♣ AT82
 
N/NZ
♠ H
♥ HV8
♦ H9874
♣ V654
 
1SA = 10
2SA = 9
2♣/2♦ = 8
Pas = 7
3♣/3♦ = 6
3SA/4♣/4♦ = 4
 
Ook op dit spel moet je laag blijven. Normaliter moeilijk voor Dombo-paren.
 
KJ
Patrick
 
1♦
2♣
3♣
 
Een simpel en effectief Jip-en-Janneke biedverloop naar een heel redelijk contract.
 
Roel
Martijn
 
1♦
1SA*
2♣
3♦
 
 
Bij Roel en Martijn is 2♣ over 1♦ MF, vandaar dat Roel een bijna forcing 1SA biedt. Martijn toont zijn 5-4 en Roel inviteert met 3♦, waar Martijn uitenraard op past. Ook dit contract is 6 punten waard.
 
KJ-Patrick: 31
Roel-Martijn:30
 
 
Spel 6
♠ 6
♥ A9763
♦ 832
♣ H875
 
O/OW
♠ AT73
♥ HT
♦ 5
♣ AVT643
Zuid volgt in ruiten; Noord verhoogt eenmaal
6♣ = 10
5♣ = 6
4♣ = 3
3♥/4♥ = 2
 
Waar op vorige spellen het zaak was laag te blijven, moet je hier juist de lucht in. met slechts 20 punten samen is het een soort ‘tover-6♣’ omdat de handen geweldig fitten. En dan doen Noord-Zuid ook nog eens mee…
 
KJ
 
Patrick
 
 
 
1♣*
(1♦)
Dbl*
(2♦)
Pas
 
3♣
 
3♦*
 
3♥
 
5♣
 
 
KJ en Patrick komen tot 5♣. Het doublet van KJ belooft een vierkaart harten. Veel topspelers spelen transfer-antwoorden op 1♣, en als je dat doet is het logisch om dat na 1♣ – (1♦) voort te zetten (Dbl = hartens; 1♥ = schoppens; 1♠ = vuilnisbakkenbod, etc.) Patrick past na 2♦ (ze spelen hier het supportdoublet: Dbl = precies driekaart harten) en KJ biedt zijn klavers. Patrick ziet nu dat de handen erg goed fitten en biedt daarom 5♣, waarmee ze 6 punten scoren. 
 
Roel
 
Martijn
 
 
 
1♣*
(1♦)
1♥
(2♦)
Dbl
 
2SA*
 
3♣*
 
 
Bij Martijn en Roel begint het bieden identiek. Zij spelen hier geen support doublet, waardoor Martijn kan doubleren. Via 2SA (Lebensohl) manouvreert Roel nu naar 3♣: de juiste speelsoort, maar lang niet hoog genoeg. KJ en Patrick lopen dus iets uit.
 
Nog even iets voor ‘zwakke SA’-adepten. Een vaak onderschat nadeel is dat de 1♣ (en 1♦?) openingen ‘top zwaar’ worden: de 15-17 SA zit er immers in. In competitieve biedverlopen kan dat erg vervelend zijn. Neem het biedverloop zoals hierboven: Na het 2♦-bod zit je nu lelijk vast als je als Oost een 15-17 SA hebt (zonder support): Passen is heel gevaarlijk, doordat de overwaarde verloren gaat, en 2SA bieden kan ook niet omdat je dan makkelijk met 15 tegenover 6 in een onspeelbare 2SA komt… lastig, lastig, lastig. De beste (of: minst slechte) oplossing is om het supportdoublet op te geven, en af te spreken dat doublet hier nu expliciet de 15-17 SA belooft.   
 
KJ-Patrick: 37
Roel-Martijn: 33
 
 
Spel 7
♠ AHB75
♥ B87652
♦ A3
♣ –
 
Z/Allen
♠ T
♥ VT9
♦ H754
♣ VT986
 
4♥ = 10
3♥ = 4
 
“Voor een 6-5 is geen theorie geschreven.”, sprak Kees Tammens ooit. Velen (mijzelf incluis) behandelen daarom een 6-5 “alsof het een 5-5 is”. Tegenwoordig denken topspelers hier (soms?) anders over en openen met de langste kleur. Maarja… ook bij zo’n verschil in kleurkwaliteit?
 
KJ
Patrick
1♠
1SA
2♥
 
 
KJ en Patrick bieden zoals ik ook zou bieden, maar dan mis je dus deze goede manche…
 
Roel
Martijn
1♥
2♥
3♦*
4♥
 
Roel opent de westhand met 1♥ en hoort de hartenfit. Met 3♦ doet hij een long-suit trial in schoppen. Martijn ‘ontdekt’ hierdoor een systeemvoordeel:  “Doordat wij de Flannery 2♦-opening spelen, kon Roel nu niet meer een 5♥-4♠ hand hebben met 10-15 punten. Een 6-4 of 6-5 zou wel kunnen, of een 5-4 met 16+. Daarom bood ik nu 4♥.” Ze verdienen er de 10 mee, en nemen met nog één spel te gaan de leiding.            
 
KJ-Patrick: 41
Roel-Martijn: 43
 
 
Spel 8
♠ AT8
♥ VB3
♦ 3
♣ AHVB85
 
W/-
♠ V96
♥ AHT9
♦ AT8
♣ 762
 
7♥ = 12
6♥ = 8
6♣ = 5
5♥ = 4
5SA = 3
5♣ = 2
7♣/7SA = 1
 
Tja, in de orginele waardering uit de Bridge World stond natuurlijk gewoon een 10 achter 7♥. Maar als je een groot slem in de 4-3 fit kan bieden, dan verdien je bonuspunten: een 12 leek mij gepast. We gaan kijken of de deelnemers hiervoor in aanmerking kunnen komen; te beginnen bij de koplopers:
 
Roel
Martijn
1♣*
1♥
3♣
4♣
4♦*
4SA*
5♦*
5♥*
5SA*
 
 
O nee! Met de winst voor het grijpen stranden Roel en Martijn in een misverstand! 3♣ van Roel was 18+ en MF, en met 4♣ gaf martijn de fit aan. 4♦ was nu RKC voor klaveren (Kickback) en 4SA toonde twee Keycards zonder troefV. Daarop vroeg Roel met 5♦ naar specifieke Heren. Martijn gaf ♥H aan. Roel bedoelde 5SA nu als “Pick a Slam” in de hoop dat Martijn 6♥ zou bieden als hij een vijfkaart zou hebben gehad (Roel biedt daarop 7♥). Martijn zat helaas op een andere golflengte en dacht dat Roel wilde afzwaaien. 5SA levert nog 3 puntjes op, maar het is maar de vraag of het genoeg is om de wedstrijd te winnen…
 
KJ
Patrick
1♣*
1♦*
1♥*
2♣*
3♣
4♣
4♦
4♥
4♠
4SA
5♦
5♠
7♣
 
 
Maar ook het vlaggenschip kapseist op het laatste spel! Het 1♦ antwoord toont een driekaart harten (kan nog vierkaart zijn in het geval van een 15-17 SA). 2♣ is nu een vraagbod, en 3♣ toont een ongebalanceerde 16-19 hand met lange klavers. Met 4♣ stelt Patrick nu de troefkleur vast, en na wat controlebiedingen vraagt hij Keycards met 4SA. Als hij hoort dat alle Keycards binnenboord zijn, biedt hij 5♠ (Heren vragen). KJ had nu 5SA kunnen bieden (0 Heren), maar oordeelde dat Patrick voor zijn bieden alle andere Keycards wel moest hebben. Hij bood daarom maar meteen het groot slem in klaveren. Helaas blijf je in dat contract met een verliezer zitten die in 7♥ op de klavertrein weg kan.
 
Na afloop trok KJ het boetekleed aan: “Na 5♠ weet ik dat alle keycards binnen zijn. Daarnaast zal partner voor zijn grootslempoging echt wel ♥AHxx hebben, aangezien hij weet dat ik ook drie harten heb. Dus 7♥ is nu een zeer wel overwogen bod. En nu ik dat niet bedacht had, had ik natuurlijk wel kunnen bedenken dat van de twee schoppenverliezers er maar eentje weg kan op de hartens. Ik had in dat geval dus gewoon suf 5SA moeten bieden. Met 6♣ hadden we de biedwedstrijd zeker nog gewonnen?”
 
Nou ja, KJ, daarmee had je gelijkgespeeld. 7♣ leverde slechts één puntje op, waarmee we tot de volgende eindstand komen:
 
KJ-Patrick: 42
Roel-Martijn: 46
 
Roel en Martijn zijn dus de winnaars van deze eerste biedwedstrijd. We zien hen terug in de volgende editie.