↑ Return to Mei 2012

Door Ongehoord Mooi Bieden Onverslaanbaar

In deze rubriek wordt een (on)bekende conventie of biedafspraak besproken. Het gaat daarbij om conventies waarvan je denkt: “Waarom speelt iedereen niet dit?” Stuur ook een leuke conventie in! Het is de bedoeling dat in één A4-tje duidelijk wordt wat de conventie inhoudt, en wat de voor- en nadelen zijn. Deze keer: RKC Blackwood door Floris Vlaanderen.

RKC Blackwood

Een van eerste conventies die men op de beginnerscursus leert is ‘het Azenvragen’ ofwel Blackwood. Menig bridgedocent legt er gemakshalve meteen bij uit dat het beter is om af te spreken dat troefkoning ook als aas telt. Hiermee evolueert Blackwood tot ‘Roman Keycard Blackwood’ afgekort RKC Blackwood. Kort na het voltooien van de beginnerscursus draait men het 5♣ en 5♦ antwoord om. Dit laatste is de zogenaamde ‘1430-afspraak’. Het antwoordschema op 4SA ziet er bij de beginnende bridger dus al vrij snel zo uit:

– 5♣: 1 of 4 keycards

– 5♦: 0 of 3 keycards

– 5♥: 2 keycards, zonder troefvrouw

– 5♠: 2 keycards, met troefvrouw

Het opvallende is dat de meeste bridgers dit antwoordpatroon de rest van hun bridgecarrière handhaven. Zonde, want RKC Blackwood biedt nog veel meer mogelijkheden. Daarover gaat dit stukje.

10e troef = troefvrouw

Net zo simpel als de 1430-regel: als je als antwoorder ziet dat jullie samen minstens 10 troeven hebben, dan geef je troefvrouw aan. Ook als je troefvrouw niet bezit. Met 10+ troeven samen is troefvrouw immers geen belangrijke kaart meer.

Uitbreiding van het antwoordschema

Belangrijk bij RKC Blackwood is dat je je goed realiseert waarom je de conventie gebruikt. Je gebruikt RKC Blackwood niet om te onderzoeken of het slem is, maar juist om te onderzoeken of het géén slem is! Met andere woorden: alleen als het antwoord op RKC Blackwood zeer teleurstellend is, zwaai je eventueel af. Met een positief antwoord ga je hoe dan ook naar slem. In dat licht bezien zou je voor de positieve antwoorden het schema kunnen uitbreiden tot aan 6 in de troefkleur. Een nuttige invulling is om een renonce aan te kunnen geven. Je krijgt dan het volgende antwoordschema:

– 5♣: 1 of 4 keycards

– 5♦: 0 of 3 keycards

– 5♥: 2 keycards, zonder troefvrouw

– 5♠: 2 keycards, met troefvrouw

– 5SA: 2 keycards en een renonce

– 6x: 3 keycards en een renonce in die kleur

– 6 in de troefkleur: 3 keycards en een renonce in een kleur boven de troefkleur.

Gestroomlijnd heren- en troefvrouwvragen

Heren- en troefvrouwvragen hoeft niet altijd met 5SA. Een elegante afspraak is om ‘gestroomlijnd’ te vragen. Je vraagt dan met het opvolgende bod, tenzij dit de troefkleur is. Het antwoordschema lijkt wat ingewikkeld maar dat valt in de praktijk erg mee:

– Eerst volgende bod: ik heb troefvrouw niet.

– 6 in de troefkleur: ik heb troefvrouw, maar geen heren.

– Elk ander bod: ik heb troefvrouw en de heer in de geboden kleur, of juist de twee andere heren. Het 5SA bod vervangt hierbij de kleur    waar geen ruimte voor is.

– 7 in de troefkleur: ik heb troefvrouw en alle heren.

Overigens kan men na het antwoord ‘ik heb troefvrouw niet’ gewoon met 5SA doorvragen. Het antwoordschema is dan identiek. Indien bij het eerste antwoord op Blackwood al duidelijk was of de antwoorder troefvrouw bezit, vervalt de betekenis van het eerst volgende bod natuurlijk.

Andere groot slem pogingen:

Voordat (of: doordat) je RKC blackwood van stal haalt, heb je een troefkleur vastgesteld. Als je na het antwoord ineens een bod op 6-niveau doet in een andere kleur dan de troefkleur, kun je afspreken dat dit een groot slem poging is. Je vraagt dan aan de antwoorder om met een redelijk bezit in de door jouw geboden kleur naar 7 in de troefkleur te gaan. 5SA kan gebruikt worden als algemene groot slem poging.

Bespreek deze uitbreidingen eens met je partner. Het zal je slembieden verbeteren!