↑ Return to September 2016

Verdedigen tegen de Multi: EEN MAKKIE!

Bijna iedereen kent hem wel. Die (vervelende) Multi. Geliefd en verguisd, en ook vaak een bron van ellende. Ertegen verdedigen blijft moeilijk. Of juist niet?
 
Je kunt zeggen dat bridge nooit makkelijk is, maar dat maakt de sport juist zo interessant. Er zijn ook andere mensen die "uitnemen" onsportief vinden en dus preëmptief bieden ook. Iedereen heeft natuurlijk recht op zijn mening, maar uiteindelijk bepalen de regels wat er wel of niet toegestaan is.
 
Waarom zou verdedigen tegen de Multi een makkie zijn zoals in de titel gesteld wordt? Simpel, de Multi is de enige "legale" conventie waarbij het is toegestaan om je afspraken ertegen op papier erbij te houden. U mag dus gewoon opzoeken wat uw afspraken zijn en wat de biedingen van uw maat betekenen. U kunt dus nooit meer vergeten wat u hebt afgesproken, doet dus altijd het juiste bod en hebt nooit meer onduidelijkheid over die bieding van uw maat. Mooier kan het niet.
 
Wist u niet dat dit mocht? Maar het staat in het "Reglement Bruine Sticker Conventies en Hoogst Ongebruikelijke Methoden". Bovendien heeft het in de Wekowijzer gestaan! Staat u nu op het punt om bij het lezen hiervan af te haken omdat u nog nooit van Bruine Sticker Conventies (BSC) gehoord hebt. En vraagt u zich nu paniekerig af wat toch in hemelsnaam een Wekowijzer is? Wees gerust, ik schat dat 80% van de bridgers dit niet weet en daarom probeer ik u met dit artikel een beetje te helpen.
 
Om het gebruik van de meest onzinnige conventies aan banden te leggen is er een reglement gemaakt. Daarmee zorgt de NBB ervoor dat men niet zomaar rare afspraken mag maken waar u zich niet tegen kunt verdedigen. Reglementen maken is moeilijk want je maakt het nooit iedereen naar de zin, maar als ze zorgvuldig zijn samengesteld, dan zorgen ze er wel voor dat de meeste situaties eerlijk afgehandeld kunnen worden.
 
In dit reglement is een speciale notitie over de Multi opgenomen. Het is een heel mooie en tegelijkertijd eigenlijk een heel nare en vervelende conventie. Voor het bridge in de breedtesport zou het eigenlijk beter zijn als hij verboden zou worden, maar hij is zo populair en wijd verbreid dat dit op hevige protesten zou stuiten. Wat maakt de Multi nou zo naar? Na de opening van 2♦ kan het zijn dat u als tegenstander een opening hebt. Daarmee weet u bijna wel zeker dat de openaar zwak is, maar u hebt nog geen flauw idee of hij nu zwak is met ♥ of ♠.  Dus wat doet u nu?
 
Het reglement verbiedt (voor hoofdklasse en lager) alle openingen waarbij niet meteen duidelijk is welke zwakke kleuren de openaar heeft. Met uitzondering van de Multi dus. Om nu het oneerlijke voordeel weg te nemen van de paren die de Multi spelen, mag u de verdediging erbij houden. Welke verdediging? Dat mag u helemaal zelf weten. Download een verdediging van internet, haal er één uit een boek, vraag het een topbridger, vraag het uw bestuur. Het mag allemaal. Zorg er alstublieft voor dat u een uitgeschreven verdediging hebt. U komt dan nooit meer voor een onaangename verassing te staan.
 
Dit is ook een oproep aan clubbesturen. Help uw leden. Het is niet heel moeilijk om een verdediging tegen de Multi uit te werken en die aan uw leden aan te bieden. Komt u er niet uit? Vraag dan de afdeling verenigingsondersteuning van de NBB om hulp. Ze zijn er voor u, ook voor deze kwestie. Leg een stapeltje uitgewerkte verdedigingen klaar bij de wedstrijdtafel. Leer iedereen dat dit toegestaan is. Vraag de leden die de Multi willen spelen of ze zo'n verdediging standaard aan de systeemkaart willen bevestigen. Dat maakt het voor iedereen aangenamer.
 
Tenslotte draait het erom dat iedereen met plezier kan bridgen. De mensen die de Multi willen spelen en ook de mensen die ertegen moeten spelen.
 
 
Kader Tactiek:
Bridge is een sport. Je probeert dan ook zo goed mogelijk te spelen en zelfs te winnen. In elke sport maak je gebruik van tactiek. Zet ik juist een extra verdediger in, of een extra aanvaller? Dit is in elke sport de normaalste zaak van de wereld. In het bridge dus niet anders. Signalen, conventies, bluffen. Het hoort er allemaal bij. Wel is het zo dat spelen op breedtesport niveau wel leuk moet blijven en iedereen eerlijke kansen moet hebben. Daarom zijn sommige tactieken (net als bij verschillende andere sporten) verboden. Maar de tactieken die toegestaan zijn? Maak daar naar believen en plezier gebruik van. Dat is niet onsportief, dat is nou juist sport.
 
 
Kader: Wat is de Multi?
De Multi is wel eens behandeld in de bridge in de rubriek systemen en conventies. Even een korte samenvatting:
Een klassieke Multi opening van 2♦ kan één van de volgende handen bevatten:
  • Een zwakke hand (minder dan een opening) met een zeskaart harten
  • Een zwakke hand (minder dan een opening) met een zeskaart schoppen
  • Een hele sterke Sans Atout (bijvoorbeeld 23-24 of 26-28)
  • Een semi mancheforcing hand met klaveren (8/9 speelslagen en meer dan 17 punten)
  • Een semi mancheforcing hand met ruiten (8/9 speelslagen en meer dan 17 punten)
Afwijken is toegestaan. Sommige spelers schrappen de semi mancheforcing handen. Sommige spelers openen 2♦ al met een zwakke vijfkaart. Anderen zijn juist extra voorzichtig en doen dit ook met een zevenkaart. Allemaal toegestaan maar… Zie kader Full-disclosure.
Overigens heeft de Bridge en Boekenshop recent nog een speciaal boekje uitgebracht waarin de Multi volledig en op een begrijpelijke wijze wordt  uitgelegd.
 
 
Kader: Mogelijke verdedigingen:
De succesvolle schrijvers Sint en Schipperheijn hebben in hun populaire serie "Van Start Tot Finish" al eens een complete verdediging tegen de Multi uitgewerkt. De SF verdediging. (niet te verwarren met de SF conventie) Zeker goed bruikbaar en makkelijk te vinden op internet. Geen eenvoudige verdediging, maar nu je die er op papier bij mag houden is dat geen argument meer.
 
De Amerikaanse topbridgers Jeff Meckstroth en Eric Rodwell hebben ook een duidelijke verdediging tegen zwakke twee openingen bedacht die ook tegen de Multi bruikbaar is. Deze zogenoemde 'Meckwell' verdediging wordt door veel spelers gebruikt.
 
In het boekje van de bridge en boekshop over de Multi staat ook een simpele verdediging tegen de multi.
 
Ze allemaal hier uitschrijven heeft geen zin, maar wie weet is er een topbridger die een keer een goede en niet al te moeilijke verdediging wil uitwerken voor de rubriek "Systemen en Conventies".
 
 
Kader: 1 natuurlijk?
Begin van dit seizoen heeft de Weko (wedstrijdcommissie) bepaald dat een voorbereidende klaver, horende bij een vijfkaart hoog systeem, een natuurlijke bieding is. 9 maanden daarvoor was nog precies het tegenovergestelde bepaald door diezelfde Weko, maar daarmee was het jachtseizoen op de 1♣ opening geopend en mocht iedereen elke waanzinnige verdediging ertegen gebruiken. Nu is dat dus nadrukkelijk verboden omdat 1♣ 'natuurlijk' is. Dat maakt het voor iedereen die graag vijfkaart hoog wil gaan spelen veilig om die overstap te maken. Er is wel een "maar": Er mag niet afgesproken zijn dat maat met weinig klaveren en minder dan 6 punten verplicht is om te bieden. Dan is 1♣ namelijk een conventionele bieding geworden en is alles weer toegestaan. Bijvoorbeeld het sprongvolgbod van 2♦ als Multi. Spreek dus alstublieft gewoon af dat maat mag passen op 1♣. Dat is ook gewoon een goede afspraak.
 
 
Kader: Wat is een Bruine Sticker Conventie (BSC)?
Daar zijn hele lange en zorgvuldige definities voor bepaald, maar simpel gezegd alle conventies (biedingen) die zwak kunnen zijn zonder dat je weet welke zwakke kleur dat is. Daarnaast is de situatie ook nog eens bepalend. Een opening kan een BSC zijn, maar een volgbod ook. En bij een volgbod hangt het er weer vanaf op de opening natuurlijk is of niet. In beginsel geldt dat na een natuurlijke opening de gegeven definitie geldend is. Na een conventionele opening is nagenoeg alles toegestaan. Twijfel je of de tegenstanders een toegestane conventie spelen? Vraag het meteen even aan de arbiter. Die kan dan voorkomen dat het uit de hand loopt.
De arbiter is er om:
  • Vragen over de regels te beantwoorden
  • Onzekerheden weg te nemen
  • Te helpen voorkomen dat problemen ontstaan
  • Te helpen voorkomen dat probleemsituaties escaleren
  • Te helpen zaken die zijn misgegaan recht te zetten
De arbiter is uw vriend. Vraag hem om hulp als u denkt dat u het nodig hebt. Deze zal altijd proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn (zie ook verderop in deze eDommy, red.).
 
 
Kader: uit de comfortzone
Veel bridgers raken meer en meer geïsoleerd en bridgen nooit meer buiten de club. Op de club is het veilig want dat is bekend. Daar spelen we enkel maar met parentelling want dat snappen we goed. We veranderen ook nooit iets aan ons systeem want dat is allemaal zo eng en ingewikkeld. Stap eens uit deze comfortzone. Bridge heeft zoveel moois te bieden.
 
De parentelling is een akelige telling met een grote geluksfactor. Butlertelling is eerlijker, maar ook wel uitdagender. Het eerlijkste is een viertallenwedstrijd. Toch lijkt deze wedstrijdvorm op lager niveau langzaam uit te sterven, want ja, die akelige vreemde mensen van buiten… en dan zoveel spellen tegen dezelfde spelers… Dat, terwijl het zo leerzaam is.
 
Als een tegenstander een "rare" afspraak gebruikt, zeg dan niet meteen "bah" en hoop zo snel mogelijk van tafel te komen, maar vraag eens aan dit paar waarom ze dat doen? Misschien brengen ze u wel op een heel leuk idee. Gaat u ook eens een conventie spelen. Op zijn minst hebt u een leuk gesprek over bridge.
 
 
Kader: Full disclosure
In bridge gaat het erom dat iedereen dezelfde informatie heeft. Wie al die informatie het beste weet te gebruiken zal dan winnen. De tegenstander heeft dus het recht om alle gemaakt afspraken te weten te komen. In het Engels "full disclosure" genoemd. Dat betekent zoveel als volledige onthulling. Misschien denkt u nu: Maar dat is toch logisch?" Toch schrijf ik dit omdat ik nog vaak meemaak dat mensen dit niet weten. Als je bij een kroegendrive vraagt naar de betekenis van een bod en soms als antwoord komt: "dat ga ik jou toch zeker niet vertellen?", dan is er nog wel wat winst te behalen.