↑ Return to Oktober 2014

Verdedigen tegen de Multi

De verdediging tegen de multi 2 ruiten opening

De standaard multi bestaat uit:
– Zwak met een 6+ kaart of ♠ (6-11 punten)
– Sterke verdeelde hand (SA) (sterkte afhankelijk van de afspraken; tussen de 22-25 punten)
– Semi-forcing hand met ♣ of
– Sterk 3 kleurenspel (4-4-4-1)

En nog even een paar antwoorden uit het standaard systeem die je vaak zult tegenkomen:
Directe antwoorden op de Multi:
– 2 zwakke relay (pas of correct)
– 2 ♠ invite voor harten (pas of correct)
– 3  partner pas of biedt 3 ♠

voor meer informatie over de multi kun je kijken in de e-Dommy van januari

Verdediging tegen de multi inkijken tijdens de wedstrijd

Belangrijk om te weten is dat je je verdediging tegen de multi op papier mag zetten en mag inkijken tijdens een wedstrijd. Het blad met daarop de verdediging stop je bij je systeemkaart (het wordt gezien als onderdeel van je systeemkaart). Je mag de verdediging tegen de multi inkijken. Het is niet toegestaan de rest van de systeemkaart in te kijken. Waarom mag dit? Nou officieel is de Multi een bruine stickerconventie* (BSC) en die zijn bij de meeste competities niet toe gestaan, behalve op het hoogste niveau en dan alleen onder voorwaarden. Omdat de Multi een populaire conventie is in Nederland is de conventie op alle niveaus toegestaan. Sinds een paar jaar is het, conform de internationale regels, toegestaan een verdediging tegen de multi op papier te zetten en deze in te kijken tijdens de wedstrijd.

Verdedigingen

Hieronder een aantal uitgewerkte mogelijkheden. Als eerste een natuurlijke variant, als tweede een verdediging gevonden op de site van Himbuv, en als laatste de SF-verdediging.

Natuurlijke variant

Deze verdediging wordt gebruik in de NNB Bridgebalie lesbrieven voor Biedemeyer Rood (een standaard biedsysteem ontwikkeld door de bridgebond).

De directe positie (2 – ?)

Doublet = a) 13-15 punten, (meestal) gebalanceerd of b) 19+ punten, elke verdeling.
2 / ♠ = minstens goede vijfkaart, 12-15 punten
2SA = 16-18 punten, (semi) gebalanceerde hand
3/♣ = zeskaart, 15-18 punten, invite voor 3SA
3/♠ = zeskaart, 15-18 punten, invite voor de manche
3SA = dichte lage kleur en twee zijkleuren gestopt

In de uitpaspositie (dus als het gaat 2 – pas – 2 – pas; pas – ???) is een doublet 10-12 punten met korte .

Hoe te antwoorden na Doublet bij je partner?

Het vervolg na het doublet vraagt ook om een goede afspraak. Gebruikelijk is dat de doubleerder na een antwoord in een kleur zonder sprong past met een 13-15 hand (hand a). Verder bieden belooft de 19+-variant (hand b). Na 2 bij de tegenstanders (het relay bod) heb je als extra mogelijkheid een teruggekaatst doublet: wel punten, geen uitgesproken kleur.

Als extra instrument gebruikt men vaak het 2SA-bod als relay, waarmee de doubleerder gevraagd wordt zijn vierkaarten van onder af te bieden. Het 2SA-bod is mancheforcing en belooft dus minstens een punt of 12. Alternatief is om hier Lebensohl toe te passen en het te gebruiken voor een transfer naar een lage kleur (zwak) of inviterende handen met een hoge kleur en stop in de andere hoge kleur. Merk op dat het bijna niet meer mogelijk is te inviteren: er is gewoon geen biedruimte meer en je zult de knoop door moeten hakken. je zult voor lief moeten nemen dat je af en toe in een te hoge manche belandt. Alsof dat zonder de multi bij ons op de club niet al vaak genoeg gebeurt…

Hoe te antwoorden na het 2SA volgbod bij partner?

Na het 2SA-volgbod, dat 16-18 punten aangeeft, kunt vervolgen met Niemeijer, Stayman of puppet-stayman, net zoals na een 2SA-opening.

De 'vierde hand'

Hoe verder na 2 – pas – 2 – ? Het handigste is om er nu van uit te gaan dat  hun kleur is, derhalve is doublet een informatiedoublet met korte . Hierna is de Multi openaar aan bod en als hij past, heeft hij een zwakke twee in , als hij 2♠ biedt, heeft hij een zwakke twee in ♠. Voor andere biedingen kun je hetzelfde bieden als in de directe positie. Ook na 2 – pas – 2♠ – ? is een doublet informatief (nu dus korte schoppen). Aangezien 2♠ meestal wat punten (en hartens!) belooft is dit een gevaarlijke situatie om in de bieding te komen!

 

 

Het Himbuv systeem

Het volgende systeem (van de site van Himbuv) maakt gebruik van de hoge kleuren als transfer naar een van de lage kleuren. Hierdoor kunnen de tegenstanders minder vaak uitvinden welke hoge kleur partner nu eigenlijk had met als bijkomend voordeel dat uitkomen ook moeilijker voor ze wordt.

Actie in de directe positie (2 – ?).

de volgende mogelijkheden:
dbl = Een hoge kleur
2= Transfer naar ♣ 7-12 (5+krt) of 16+ (vanaf een 4krt)
2♠=  Transfer naar 7-12 (5+krt) of 16+ (vanaf een 4krt)
2SA = Echt 15-18
3♣= Klavers 13-15 (5+krt)
3= Ruitens 13-15 (5+krt)
3= Hartens 6 kaart 13+
3♠= Schoppens 6 kaart 13+
3SA =  Echt

Het is nu ook moeilijker voor de tegenstanders om de uitnemer te vinden. Zo is het voordeel van de multi met dit systeem ook het/een nadeel van de multi. De partner van de multi bieder heeft ook geen idee…

 

 

De SF-verdediging tegen de Multi 2

Eén van de bekendere verdedigingen is de SF-verdediging. Het is een goede verdediging alleen vanwege de complexiteit werd het niet vaak toegepast. Nu je je verdediging op papier mag zetten en inzien is het goed deze verdediging eens te bestuderen wanneer je je systeem gaat bespreken met je partner.

De 2e hand (dus na 2 -??):
Doublet = met een evenwichtige hand vanaf 15 punten
—-*2/♠ 3/♣: Zwakke hand vanaf een 4 kaart
—-*2SA: MF relay (vanaf 10 hcp)
———–^Hierna bieden beide hun goedkoopste 4 (5)-kaart
—-*3♥/♠: invite met een goede 5 (6)-kaart
—-*3SA: to play
2: met een hand geschikt voor een informatiedoublet op een zwakke 2♠-opening
*2♠/3/♣: Natuurlijk
*2SA: MF relay (vanaf 12 hcp)
———-^Hierna bieden beide hun goedkoopste 4 (5)-kaart. Aangezien de 2 bieder een al een 4 kaart heeft aangegeven, beloofd een herbieding van 3 een 5 kaart.
*3: beloofd een 4 kaart en is inviterend
*3♠: vraagt om een stop
*3SA: to play
2♠: met een hand geschikt voor een informatiedoublet op een zwakke 2-opening
*3/♣: Natuurlijk
*2SA: MF relay (vanaf 12 hcp)
———–^Hierna bieden beide hun goedkoopste 4 (5)-kaart. Aangezien de 2 bieder een al een 4♠ kaart heeft aangegeven beloofd een herbieding van 3♠ een 5 kaart.
*3: vraagt om een stop
*3♠: beloofd een 4 kaart en is inviterend
—-*3SA: to play
2SA/3♣/3/3: met een lange kleur, resp. ♣///♠ (dit zijn transferbiedingen). De kracht varieert van matig (ongeveer een opening met een goede 6 kaart) tot… zeer sterk! Er kan nog een 2e kleur aanwezig zijn.
*Zonder manche perspectieven bied partner gewoon het opvolgende bod.
*Een transferweigering is weer MF en beloofd aansluiting in de transferkleur (i.g.v./♠) en waarden in de geboden kleur, of een goede eigen kleur (min. 6 kaart). Na een lage kleur belooft een bod in een nieuwe kleur op 3 niveau een stop (onderzoek naar 3 SA). Een nieuwe kleur op 4 niveau is een controle.
———^3SA is daarna to play
———^Een nieuwe kleur is een controle

De 4e hand (dus na 2-pas-2-??):

Doublet/2♠/2SA/3♣//: beloven weer hetzelfde als hierboven
*Met een hand geschikt voor een informatiedoublet op een zwakke 2♠-opening wordt eerst gepast. Wanneer openaar hierna 2♠ herbied kan je alsnog doubleren om deze hand aan te geven.

De 4e hand (na 2-pas-2♠*-??) *als invite voor 4:
*2SA/3♣//: beloofd nog steeds hetzelfde als bovenstaand, echter de manche kansen zijn aanzienlijk afgenomen.
*Doublet is nu een informatiedoublet op een zwakke 2-opening!
*4♣: 5-5 ♣/♠ (wereldconventie)
*4: 5-5 /♠ (wereldconventie)
*4: 5-5 ♣/ (wereldconventie)

De 4e hand (na 2 -pas-2SA*-??) *relay meestal manche-inviterend:
*Elke kleur op 3 niveau is nu echt (goede opening met een 6 kaart)
*Doublet is straf

 

Definitie van Bruine Stickerconventies en -gewoonten

De onderstaande conventies of afspraken zijn Bruine Sticker als ze één van de volgende kenmerken hebben:

1. Een openingsbod van 2♣ tot en met 3♠ dat a. volgens afspraak zwakker kan zijn dan 10 HCP én b. niet ten minste een vierkaart in een bekende kleur belooft.

Uitzondering

* Het bod heeft meerdere mogelijke betekenissen en voor alle zwakke betekenissen is er ten minste een gemeenschappelijke vierkaart bekend. Alle handen die niet die gemeenschappelijke vierkaart bevatten, moeten ten minste 13 HCP bevatten. (Uitleg: als alle zwakke betekenissen ten minste een vierkaart in een bekende kleur bevatten en de sterke betekenissen ten minste 13 HCP bevatten, is het geenBruine Stickerconventie.)

* Een 2♣- of 2♦-openingsbod dat een zwakke twee in een hoge kleur belooft, met of zonder de mogelijkheid van een sterke hand, zoals beschreven in het WBF Conventions Booklet.