wedstrijd 07: Larsheim 1 – Dombo 1

Larsheim 1 – Dombo 1                 11 – 9

 

Terwijl ik dit schrijf hoor ik No Doubt “…I’m losing my favourite game…” zingen. Mopperend druk ik de radio uit.

 

Tja, je kunt ze niet allemaal winnen. Het moest er eens van komen, maar verliezen is natuurlijk nooit leuk. Een wat korter verslag ditmaal, niet zozeer vanwege het resultaat, alswel omdat er na afloop geen spelverdelingen waren.

 

We beginnen weer met een raadseltje. Twee stuks ditmaal. Dit is de eerste:

 

W/Allen:

 

Noord:

♠ xxx

B9x

Hxx

♣ HBxx

 

Noord Oost Zuid West
2♠*
Pas Pas Dbl Pas
2SA** 3♠ 4*** Pas
??
* ‘Muiderheuvel’: kan met 6-krt ♠, niet altijd 4-krt /♣

** Tx-Lebensohl (met de gedachte af te stoppen in 3♣)

*** te sterk voor een direct 3 of 4.

 

En het tweede probleem:

 

N/NZ

 

West:

♠Bx

Axxxx

AHxx

♣Hx

 

Noord Oost Zuid West
Pas 2♠* Pas ??
* Muiderberg: zwak, 5 kaart ♠ en 4+kaart ♣/

 

 

 

 

 

Nu de wedstrijd. De eerste helft was er nog weinig aan de hand: al hoewel… In het eerste spel wilde ik in 4 nog even de 14e troef trekken, waardoor een gegarandeerde overslag verdween. 1 imp verlies. Was dit een voorteken?

 

De eerste 12 spellen waren behoorlijk saai met een paar pletterdooie manches die aan beide tafels geboden werden. Ook een ongelofelijke ‘oma 7’ werd niet gemist: ongeveer dit:

 

♠AHBxx

HBxx

Vx

♣Ax

 

O/Allen

♠xx

AVxxx

Axx

♣HVxx

 

 

 

Bij KJ en Patrick waren er weinig problemen:

 

Noord KJ Zuid Patrick
1 Pas 1♠
Pas 2♣ Pas 2*
Pas 2SA Pas 3
Pas 3♠ Pas 4SA
Pas 5♠ Pas 5SA**
Pas 6♣*** Pas 7
Pas Pas Pas
* 4e kleur

** vraagt Heren

*** ♣H of H en ♠H

 

Bij ons aan tafel ging het er allemaal een stuk ongepolijster aan toe. Maar 7 werd wonderwel bereikt:

 

Noord Floris Zuid Frits
Pas 1 Pas
1♠ Pas 2♣ Pas
…4SA (!?) Pas 5♠ Pas
…7 (!!!) Pas Pas Pas

 

Van alle denkbare wegen die naar Rome leidde, was dit zeker de meest onzekere! Noord vraagt Azen voor klaveren(!) en heeft dus geen idee of V wel binnenboort is!

 

Frits en ik speelden de eerste helft best lekker. Aan het eind van de eerste helft hadden wij 9x in de wij-kolom geschreven en slechts 3x in de zij-kolom. Dat zegt in 4-tallen zeker niet alles, maar je bent toch blij dat het niet het omgekeerde is.

 

één spel baarde ons zorgen:

 

 

♠ Vxxx

H

Bxxxx

♣ xxx

♠ xxx

B9x

Hxx

♣ HBxx

 

N/-

♠ –

AVTxxxx

AVx

♣ AVx

♠ AHBxxx

xx

xx

♣ xxx

 

Frits en ik miste hier 6 (zelfs 7, zo blijkt). Mijn schuld?

 

Floris Oost Frits West
2♠*
Pas Pas** Dbl Pas
2SA*** 3♠** 4**** Pas
…Pas***** Pas
* ‘Muiderheuvel’: kan met 6-krt ♠, niet altijd 4-krt /♣

** Vreemd, meestal is het beter om direct te steunen

*** Tx-Lebensohl (met de gedachte te stoppen in 3♣)

**** te sterk voor een direct 3 of 4.

***** dat had ik beter niet kunnen doen…

 

Tja, mijn partner is blijkbaar te sterk voor een direct bod. Ik heb wellenswaar 8 punten mee, maar ik heb wel een 3334. Ik besluit eens goed naar het bieden van de tegenpartij te kijken. Oost heeft naar de betekenis van 2SA gevraagd alvorens te verhogen. Ik taxeer hem op 3 schopjes, West heeft er 5 of 6, partner dus 1 of misschien 2. Dat is al één zekere verliezer (mogelijk zelfs 2), dus de rest moet dan dicht zitten. Daar komt bij dat Frits in dit biedverloop nog best slechts een 5-krt kan hebben, en de troeven relatief vaak scheef zitten. Ik besluit om te passen in plaats van een inviterende 5. Als Frits de ♠A start aftroeft, rollen de ogen zowat uit mijn kassen! Schrale troost is dat ook de tegenpartij in de manche blijft hangen.

 

Het enige spel dat daarna nog de moeite waard leek was een zeer gelukkig ♠-slem waarbij je ♠HV mist. Het  wordt aan beide tafels niet geboden.

 

Het laatste spel dat ik moet spelen is een 3SA. Je hebt samen 25 punten en nergens een fit, dat is vaak lastig, maar deze keer rolt het makkelijk binnen. De tegenstanders zitten in 4 met AHTxx tegenover Vx. Ook dat kon gehaald worden, maar de Larsheim mevrouw was nogal van de leg en ging dom down. 10 impen voor ons en de enige swing van de eerste helft was daar. De rust stand kwam uit op 3-17 voor ons.

 

Waarom was de mevrouw zo van de leg in die 4? In het spel ervoor had ze 2♠ moeten spelen. Toen dat met nog 3 kaarten te spelen voor -1 lag, zou Patrick ‘claimgebaren’ hebben gemaakt. Het contract bleek na het spelen van de laatste slagen zelfs voor -2 te gaan. Larsheim maakte daar een enorm punt van, en na de vierde consultatie over dit voorval (in de rust!) besloot de arbiter van dienst de tegenpartij ‘dan maar’ gelijk te geven. 2♠ -2 werd 2♠ -1. De ruststand werd derhalve ‘gecorrigeert’ naar 6-17. De langdurige lobby bij de arbiter zorgde ervoor dat onze tegenstander (en de arbiter!) 10 minuten te laat kwam voor de tweede helft.

 

En toen gebeurde het: een geweldige black-out van onze kant.

 

Op het eerste spel verspeelden we de meteen de voorsprong die we hadden:

Na 1♣ (16+) – 1 (0-8) – 1 (19+) spelen Frits en ik dat je met 6-8 punten alsnog je verdeling gaat aangeven (met 0-5 biedt je 1♠: ‘second negative’). Die verdeling geef je dan “2 up track” aan. Helaas was de antwoorder dat even vergeten, en deed dat “1 up track”. Dat kwam niet meer goed, en we belandde in een kansloze 4♠ in de 3-3 fit. De eerste onnodige, domme blunder was een feit.

De tegenpartij kwam in 3SA, dat met een klaverstart en zeer zorgvuldig tegenspel down kon. Helaas startte KJ geen klaver, en was 3SA gemaakt. 13 impen weg!

 

Enkele spellen later ging het weer mis. En wel met een klassieker. Ik had:

 

♠xxx

HTxx

Bxxx

♣Hx

 

Noord Frits Zuid Floris
 1♣* Pas
1♥  2 Pas Pas
Pas
* wel geallerteerd, hoewel het ‘3+’ betrof

 

Frits en ik speelden dat tegenover een “2+-1♣” nu 2 de Upper cue is. Tegenover een natuurlijke 1♣ is 2♣ de cue. Nu kijk ik vantevoren altijd naar de systeemkaart en heb Frits ook medegedeeld dat ze 1♣ ‘3+’ spelen. Echter, toen Noord 1♣ (onnodig) allerteerde, was Frits dit even vergeten, en bood 2 met zijn 5-5. Ik wist natuurlijk dat het niet echt kon zijn, maar gezien de kwetsbaarheid (niet tegen wel) kon ik mij een psych wonderwel voorstellen. (zeg nou zelf, hoe doubleer je dat nou? Of hoe kom je in 4? Goede psych dus!) Op de vraag wat 2 betekende antwoordde ik eerlijk “echt, niet forcing”, en paste.

 

De tegenpartij was inderdaad de partij met de hartenfit, en wij maakten slechts 4 slagen. Helaas maak je die ook tegen 4, waardoor het een slechte score opleverde.

 

Overigens hebben Frits en ik na dit voorval per direct besloten om op ALLE 1♣ openingen (niet zijnde precisie) hetzelfde te spelen. 2 is nu altijd echt! KISS! (Keep It Simple, Stupid!).

 

De derde ramp volgde niet veel later:

 

Ik had:

♠Bx

Axxxx

AHxx

♣Hx

 

Frits opent (niet tegen wel en in tweede positie) een Muiderbergse 2♠. Wat te doen?

Ik vond de hand ondanks de 15 punten, toch wel erg mooi. Zeker in een troefcontract. En ach, het is viertallen… Ik besloot dus op zoek te gaan naar een 5-3 hartenfit.

 

Nu heb ik met Frits sinds kort het antwoordsysteem op op 2♠-2SA aangepast. Op 2SA (MF relay) kan de Muiderberger nu niet alleen zijn 4kaart laag, maar ook een eventuele singleton aangeven. Handig, want zo kan de antwoorder met een 6-kaart in de andere Major mooi onderzoeken of er een 6-2 fit bestaat. Dit alles was goed doorgesproken. Ik meende nu dat een direct 3 ‘dus’ precies een 5-krt zou beloven, omdat ik met een 6-kaart wel 2SA zou bieden. Frits keek wat eigenaardig naar dit bod, maar verhoogde het uiteindelijk naar 4.

 

♠HVT9x

VT

xx

♣Vxxx

 

♠Bx

Axxxx

AHxx

♣Hx

 

De verhoging met VT is natuurlijk goed te begrijpen. HBx zat ‘natuurlijk’ achter VT en ik ging -1. Erg zonde want aan de andere kant werd een scherpe 3SA gehaald! Wederom 10 impen weg!

 

Als je zo zit te spelen laat vrouwe fortuna je ook in de steek. In het uitstekende boek “bridge met Zia Mahmood” legt Zia dit fenomeen uit: Hij stelt dat je drie ‘heats’ hebt:

– heat 1: alles lukt. Je bent superscherp, en de tegenstanders maken juist tegen jou hun fouten.

– heat 2: je normale niveau. Niet alles lukt, maar je zit gewoon lekker te spelen.

– heat 3: alles wat je aanraakt verandert in lood. Niks lukt, je zit slecht te kaarten, en je tegenstanders lijken niets fout te kunnen doen.

 

Frits en ik zaten de tweede helft plots diep in heat 3. Na wat eigen-schuld-dikke-bult spellen, konden we ook de rest van de spellen niet meer scoren. Twee voorbeelden daarvan:

 

Voorbeeld 1: Niet tegen wel gaat het tweemaal pas waarna ik mocht met:

 

♠Tx

ABT

HVBTxxx

♣x

 

Een mooie hand natuurlijk… 1? 3? Een 1SA psych? ik besluit tot 3. Stevig, maar in de 3e hand zijn dit soort biedingen ‘wide-ranged.’ Het is niet het moment. Er volgt 3 maal pas. Links start en in Dummy komt:

 

♠HBxxx

xxx

xx

♣xxx

 

Tijdens het spelen laat links A en ♣A zien. Ik besluit om een schoppen naar ♠B te spelen. Met 3 Azen had hij toch nog wel wat gedaan? Mis uiteraard, maar gelukkig duikt links in tweede instantie ♠A nogmaals waardoor ik slechts -1 ga. Aan de andere kant kiest de tegenstander blijkbaar voor 1, en Patrick gaat 2 down in 1SA. In totaal dus -250 en 2 impen weg.

 

Voorbeeld 2: Na een (zwakke) 2♠-opening rechts van hem, kijkt Frits (niemand kwets) aan tegen een 3523 met 15 goede punten en een goede schoppenstop (♠Hxx). Hij biedt 2SA (16-18, balanced). Ik heb:

 

♠xx

Vxxx

xxxx

♣xxx

 

en pas. -1, terwijl 3 in de 5-4 fit koud is. KJ en Patrick gaan -2 in 4♠. -150 en weer 4 impen weg…

 

Treurig allemaal. Gelukkig konden we nog wel goed tegenspelen. Zo speelden we een 4♠ down die de tegenpartij bij KJ en Patrick liet halen, en via fraai seinwerk ging een kwetsbare 2 maarliefst -3! Dat leverde nog wat pepernoten op. Uiteindelijk scoorden we de tweede helft 22-38, waardoor we met 39-44 verliezen.

 

Uit het bovenstaande valt op te maken dat Frits en ik de wedstrijd hebben weggegeven door een verschrikkelijke 2e helft te spelen. Als je 3 ‘misverstanden’ op 12 spellen hebt, kan dat ook niet anders.

Onze welgemeende excuses gaan uit naar E.S., H.R., E.O., en T.W. van Dombo 3. Zij hielden de nummer 2 (BCO) op 10-10. Indien wij ‘gewoon’ hadden gewonnen, had dat Dombo 3 uit de degradatiezone doen opsteigen. Over twee weken start de tweede competitie helft met de ‘derby’ Dombo 3 – Dombo 1. Hieronder de stand:

 

 

 Positie team

 #

WP

impen

 1  Dombo 1

 7

94

 436-309 (+127)

 2  BCO 6

 7

87

 415-317 (+98)

 3  B3R 1

 7

78

 379-310 (+69)

 4  Vianen 1

 7

71

 365-363 (+2)

 5  Star 12

 7

70

 361-356 (+5)

 6  Dombo 3

 7

60

 362-411 (-49)

 7  Larsheim 1

 7

60

 287-358 (-71)

 8  Victoria 1

7

40

 261-442 (-181)

 

Ik ben zo pessimistisch over de laatste wedstrijd dat ik onszelf geheel vergeet te feliciteren: HOERA! Dombo 1 is ‘winterkampioen’!!!

 

Floris