↑ Return to Februari 2015

verzaakt!

Een verzaking vindt plaats wanneer iemand niet bekend maar dat wel had kunnen doen. Oftewel er wordt harten gevraagd, maar jij gooit speelt een schoppen, terwijl je nog harten 5 in je hand hebt. Binnen het bridge zijn er twee soorten verzakingen: 1. de voldongen verzaking, 2. de onvoldongen verzaking. In het eerste geval is er tijdens het spelen verzaakt door een speler. Die heeft niet opgemerkt en het spel is verder gegaan. Na afloop of verder in het spel wordt pas bemerkt dat de speler verzaakt heeft. In het tweede geval wordt er verzaakt, maar heeft de verzaker dit snel door en kan de fout nog hersteld worden. ik zal eerst verder gaan met de voldongen verzaking, om daarna verder in te gaan op de onvoldongen verzaking.
 
1. De voldongen verzaking:
In slag 5 is er door de tegenstander verzaakt. Het spel gaat verder en in slag 10 merk je de verzaking op. Roep de arbiter!
Als de arbiter er is leg je uit dat jij denkt dat er verzaakt is. De arbiter zal het spel altijd door laten spelen en pas na afloop gaan kijken of er ook daadwerkelijk verzaakt is. Dit, omdat om de verzaking vast te stellen de slagen opgelegd dienen te worden, om de verzaking vast te stellen. En als je dat tijdens het spel doet, dit mensen uit hun concentratie haalt, en in sommige gevallen extra informatie krijgen omdat ze nu even kunnen zien welke kaarten er ook al weer uit waren. Het is dus belangrijk dat je de slagen in volgorde dicht laat liggen op tafel. Nooit je kaarten bij elkaar rapen en schudden voor je het eens bent over het aantal slagen.
 
De arbiter concludeert dat je gelijk hebt. Dit is een van de weinige momenten in de regels van bridge die er niet per se op gericht zijn om de schade te herstellen, maar juist om straf uit te delen.
 
Hierbij worden de volgende regels gehanteerd:
1. Wie heeft de slag gemaakt:
a. de verzaker
b. de partner van de verzaker of leider
 
A. op het moment dat de verzaker de slag heeft gemaakt, waarin hij verzaakte, dient hij minimaal 1 slag over te dragen. Wanneer hij of zijn partner na de slag die hij verzaakt heeft nog een slag haalt, worden er twee slagen overgedragen.
B. Wanneer de partner van de verzaker of de leider/dummy de slag maakt waarin verzaakt wordt, wordt er maar 1 slag overgedragen.
NB. Je kunt niet meer slagen overdragen dan je hebt gemaakt. Als je 0 slagen het gemaakt als paar en je hebt verzaakt, dan kun je niet één of twee slagen over dragen
 
Stel je bent als leider benadeelt:
Hier zijn verschillende voorbeelden te bedenken: 1. door de verzaking heb jij je speelplan aan moeten passen en ben je uiteindelijk meer down gegaan, dan als er niet verzaakt was. 2. door de verzaking was een lange kleur nu niet meer bereikbaar, waardoor je je contact niet meer hebt kunnen maken, etc.
 
In deze gevallen kun je bij de arbiter aangeven dat je je benadeelt voelt en zal de arbiter het spel gaan bekijken en beoordelen wat het resultaat was geworden als er niet verzaakt was. Dit kan ervoor zorgen dat er meer slagen overgedragen worden. De verzaker en zijn partner hebben dit recht niet.
 
De onvoldongen verzaking:
In slag 5 wordt er schoppen ingespeeld en jij speelt een ruiten bij. Gelukkig merk je het op tijd en roep je direct de arbiter 😉
 
Wat is op tijd:
Een verzaking wordt voldongen op het moment dat jij als verzaker of de partner van de verzaker bij speelt in de volgende slag of lopende slag. Tot die tijd is de verzaking onvoldongen en kan deze worden rechtgezet.
 
Wat nu:
De arbiter zal vaststellen of de verzaking voldongen is of niet. Op het moment dat deze niet voldongen is moet de verzaking worden hersteld. Dit houdt in dat de verzaker alsnog moet bekennen, nadat hij bekend heeft mag de speler na hem zijn kaart terug nemen en een andere kaart spelen. Als hij dit doet, geldt dit ook voor de volgende speler. De kaart waarmee de speler verzaakt heeft, wordt een grote strafkaart.
 
De grote strafkaart heeft een aantal gevolgen:
1. Deze kaart moet gespeeld worden, zodra mogelijk. Ofwel wanneer er niet bekend kan worden, ofwel wanneer de speler aan slag komt, ofwel wanneer de betreffende kleur ingespeeld wordt (ook al heb je bijvoorbeeld een hogere kaart in dezelfde kleur waar je de slag mee kunt winnen, dan nog ben je verplicht je strafkaart eerst te spelen)
2. Mocht het zo zijn dat je partner aan slag komt en jij hebt een strafkaart liggen, dan mag de leider op dat moment een keuze maken uit de volgende opties:
a. Hij verplicht je de kleur te spelen van de strafkaart. Op dit moment mag de strafkaart weer in de hand worden genomen en mag de verzaker iedere kaart spelen van die kleur.*
b. Hij verbiedt je de kleur te spelen van de strafkaart. Ook nu mag de strafkaart weer op de hand worden genomen. En gaat het spel verder alsof de strafkaart er nooit heeft gelegen.*
c. Hij zegt niks. Je mag iedere kleur spelen. De strafkaart blijft liggen tot er een moment voorkomt dat deze gespeeld moet worden.*
* Zolang de kaart er nog ligt en de partner van de grote strafkaart is aan slag heeft de leider deze keuze. Omdat hij die de eerste keer niet maakt, betekend het nog niet dat hij dat een tweede of derde keer ook niet doet.
 
Verzaken gaat eigenlijk altijd per ongeluk en er zijn vele verhalen over te vertellen. Zo heb ik eens troef heer en troef aas moeten overdragen na een verzaking. Het leverde mijn maat een flesje wijn op van de dienstdoende arbiter als troost 😉
Ook heb ik op een toernooi eens meegemaakt dat op een tafel in de buurt verzaakt was in de een na laatste slag. De arbiter werd erbij gehaald en het hele gebeuren werd hersteld (in de een na laatste slag kan de verzaking niet meer voldongen worden en wordt het afgehandeld als een onvoldongen verzaking. Omdat je je grote strafkaart toch altijd in de laatste slag moet spelen, wordt het spel in feite gewoon hersteld), de verzaker ga als reden: "Ik moest wel, want anders was ik down gegaan". Dit is wat mij betreft een extra straf waard, maar gelukkig was de arbiter van dienst coulanter.
 
Als er nog iets onduidelijk is of je hebt nog vragen, knoop dat eens een praatje aan met een van de vele arbiters. OF volg zelf een opleiding voor CLA (clubleider A), CLB (clubleider B) of WL (wedstrijdleider). Meer informatie hierover is te vinden op de districtswebsite.