↑ Return to Februari 2015

Voor de arbiters onder ons ;)

Tenslotte leest niet iedereen de WEKO.

Het Weko-standpunt over een 1Black club (cards)-opening

Door een verschil in definitie van het begrip ‘conventie’ in de Nederlandse vertaling van de spelregels met het begrip ‘artificial call’ in de officiële Engelse tekst is aan de Weko de vraag voorgelegd hoe te handelen met de 1Black club (cards)-opening op een doubleton in relatie tot artikel 27B1a en 27B1b.

De Weko heeft als volgt besloten:
In een verder natuurlijk systeem is de 1Black club (cards)-opening op een doubleton in relatie tot artikel 27B1a en 27B1b een natuurlijke opening, mits de 1Black club (cards)-opening niet-forcing is.
Dit is ook in lijn met de definitie van het begrip ‘kunstmatig’ in de Nederlandse vertaling (niet kunstmatig als je bereid bent het bod als eind contract te spelen), en de internationaal gevolgde aanpak in deze.

Gebruik van Bruine Sticker Conventies na een 1Black club (cards)-opening:
Voor de toepassing van de Regeling Bruine Sticker/HOM heeft dit besluit geen gevolgen. Indien de 1Black club (cards)-opening een doubleton kan zijn, mag de tegenstander onbeperkt gebruik blijven maken van volgbiedingen die niet hoeven te voldoen aan de beperkingen van genoemde regeling.